Aktualizovaný kalendář izraelských svátků pro rok 2019

Při pracovní i soukromé cestě do Izraele počítejte s odlišnými svátky a zvyky.

Hebrejský (židovský) kalendář je lunisolární (měsíce se stanovují podle Měsíce a roky podle slunce), data židovských svátků jsou z hlediska gregoriánského kalendáře pohyblivá.

Všechny židovské svátky začínají soumrakem, tzn. večer před datem, jež je uvedeno. A v předcházející sváteční den (když je volno) se pracuje jenom v první polovině dne nebo se rozhodnutím zaměstnavatele nepracuje vůbec.

Kalendář židovských svátků pro rok 2019

 • Purim – veselý svátek připomínající záchranu Židů a události popsané v knize Ester.
  Čtvrtek 21. března, pracovní den, s výjimkou některých ortodoxních židů
 • Pesach – svátek nekvašených chlebů, Velikonoce.
  Sobota 20. dubna – začátek
  Pátek 26. dubna – konec
  Jenom tyto dny jsou považovány za sváteční (nepracuje se). V mezisvátečním období se pracuje jenom v první polovině dne do 12:00. Izraelci si v tomto období často vybírají dovolenou.
 • Jom ha-šo’a je den připomínky šesti milionů Židů, kteří byli zavražděni během holokaustu.
  Čtvrtek 2. května, pracovní den, s výjimkou některých ortodoxních židů
 • Jom ha-zikaron je den vzpomínek na všechny padlé vojáky Izraele
  Středa 8. května, pracuje se jen v první polovině dne
 • Den nezávislosti či Jom HaAzmaut – vznik státu Izrael
  Čtvrtek 9. května, nepracuje se
 • Den vítězství nad fašizmem se slaví v Izraele od roku 2017
  Čtvrtek 9. května, pracovní den. Ale vzhledem k tomu, že v roce 2019 se to prolíná se dnem nezávislosti, v ten den se nebude pracovat
 • Lag ba-omer – významný den, kdy se připomíná řada událostí. Je jedním z menších židovských svátků, jejichž slavení nepramení z Tóry  
  Čtvrtek 23. května, pracovní den, s výjimkou některých ortodoxních židů
 • Šavu’ot – svátek týdnů, svátek darování Tóry
  Neděle 9. června, nepracuje se
 • Tiš’a be-av – je postní den a připadá na 9. den měsíce av. Je to jeden z nejsmutnějších dnů židovských dějin, neboť na tento den připadá hned několik tragických událostí
  Neděle 11. srpna, pracovní den, s výjimkou některých ortodoxních židů
 • Roš ha-šana – židovský Nový rok
  Pondělí 30. září, nepracuje se
  Úterý 1. řína, nepracuje se
 • Jom kipur – Den smíření, nejsvětější den v roce, desátý den měsíce tišri. Na celý den všechno úplně zastaví, a pokud nejste v ohrožení života, nesmíte ani jezdit autem.
  Středa 9. října, nepracuje se
 • Sukot – svátek stanů. Rodina si na tento den vytváří přístřešek ozdobený květinami a s průhlednou střechou na upomenutí dnů strávených v poušti
  Pondělí 14. října – začátek
  Neděle 20. října – konec
  Jenom tyto dny jsou považovány za svátečné (nepracuje se). V mezisvátečním období se pracuje jenom v první polovině dne do 12:00. Izraelci si opět v tomto období často vybírají dovolenou.
 • Simchat Tóra – radost z Tóry, oslava skončení ročního cyklu čtení z Tóry.
  Úterý 22. října, pracovní den, s výjimkou některých ortodoxních židů
 • Chanuka – svátek světel, svátek znovuzasvěcení Chrámu. Probíhá osm dní.
  Od večera 22. prosince do večera 30. prosince. Sice jsou to pracovní dny, ale jelikož je to dětský svátek, školky a školy jsou zavřené, děti mají volno a rodiče si v tomto období často vybírají dovolenou.

Zákony umožňují obyvatelům Izraele v závislosti na náboženství dodržovat i další svátky.

Nejvýznamnější muslimské a křesťanské svátky:

Muslimské svátky:

 • Ramadán – je devátý měsíc islámského lunárního kalendáře. Půst, který patří k tomuto měsíci, je původní semitský zvyk přebraný od židů a křesťanů. V tomto období muslimové obvykle pracují, ale mohou vznikat určitá omezení.
  Začátek měsíce připadá letos na neděli 5. května a trvá do úterý 4. června.
 • Íd  (Eid) Al Fitr – svátek slavený po skončení ramadánu
  Středa 5. června
 • Íd  (Eid) Al Adhá –  Svátek oběti, Svátek obětování či Velký svátek, který slaví muslimové a drúzové
  Pondělí 12. srpna

Křesťanské svátky:

 • Velikonoce
  Neděle 21. dubna (katolické)
  Neděle 28. dubna (pravoslavné)
 • Vánoce
  Středa 25. prosince (katolické)
  Neděle 7. ledna 2020 (pravoslavné)

Další svátky náboženských menšin neuvádíme.

Vzhledem k různorodosti izraelské společnosti doporučujeme před cestou či jednáními seznámit se předem se základními reáliemi života v Izraeli a doporučeními místních partnerů.

Zpracoval tým pracovníků CzechTrade Tel Aviv a Jeruzalém.

• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme