Kalifornie míří k pozici lídra v oblasti vodíkových technologií

Kalifornie jako jeden z prvních států podala žádost, kterou se uchází o vytvoření jednoho z národních center čistého vodíku v USA. Využití vodíku vidí zejména pro dekarbonizaci dopravy, přístavů a elektráren.

Vodík je stále důležitějším dílem skládačky nulových čistých emisí do roku 2050. Klíčovými pilíři dekarbonizace globálního energetického systému jsou energetická účinnost, změna chování, elektrifikace, obnovitelné zdroje energie, vodík a paliva na bázi vodíku a CCUS (technologie zachycování, využívání a ukládání uhlíku).

Ilustrační fotografie

Silný růst poptávky po vodíku a zavádění čistších technologií pro jeho výrobu umožňuje, aby vodík a paliva na bázi vodíku významně přispěly ke scénáři nulových čistých emisí k dekarbonizaci odvětví, v nichž je obtížné emise snížit, jako jsou těžký průmysl a doprava. To je pro Spojené státy naprosto klíčové. Mezinárodní energetická agentura předpovídá, že náklady na elektrolyzéry by mohly do roku 2030 klesnout o 70 %, pokud se podaří rozšířit výrobní kapacity. Spolu s nižšími cenami obnovitelných zdrojů energie by ceny ekologického vodíku mohly do roku 2025 klesnout o 60–64 % a do roku 2030 až o 72 %.

ExportMag.cz: Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Regionální centra čistého vodíku

Program regionálních center čistého vodíku H2Hubs je financován prostřednictvím zákona o infrastruktuře, který byl schválen díky podpoře zástupců obou hlavních politických stran v USA. Zahrnuje až 7 miliard dolarů na zřízení šesti až 10 regionálních center čistého vodíku po celých Spojených státech. Jako součást většího programu vodíkových hubů ve výši 8 miliard dolarů budou H2Hubs ústředním hnacím motorem, který pomůže komunitám v celé zemi těžit z investic do čisté energie, dobře placených pracovních míst a lepší energetické bezpečnosti.

Výroba, zpracování, dodávky, skladování a konečné využití čistého vodíku, včetně inovativního využití v průmyslovém sektoru, jsou zásadní pro strategii amerického ministerstva energetiky pro dosažení cíle prezidenta Bidena 100% čisté elektrické sítě do roku 2035 a čistých nulových emisí uhlíku do roku 2050.

Ilustrační fotografie

Program vodíkových hubů je také zásadním odrazovým můstkem k vytvoření možností dekarbonizace pro odvětví, u nichž bude dekarbonizace zvlášť obtížná – včetně těžké nákladní dopravy, lodní dopravy, letectví a těžkého průmyslu ve Spojených státech.

Kromě toho program pomůže dekarbonizaci tradiční produkce vodíku s vysokou uhlíkovou náročností pro výrobu hnojiv a rafinaci ropy, které jsou každoročně zodpovědné za 830 milionů metrických tun emisí oxidu uhličitého na celém světě.

Kalifornie jako průkopník

Naprostá většina vodíkových čerpacích stanic a vozidel v USA se nachází v Kalifornii. V dubnu 2023 bylo v USA 60 veřejně přístupných vodíkových čerpacích stanic, z toho 59 v Kalifornii a jedna na Havaji. Další státy na západě USA, Washington, Oregon a Montana jsou potenciálními centry čistého vodíku, které chtějí využívat obnovitelné zdroje k výrobě vodíku pro těžkou dopravu, letectví, námořní dopravu a zemědělství.

V současnosti probíhají na americkém ministerstvu pro energetiku pohovory s vybranými kandidáty, které budou pokračovat až do podzimu letošního roku. Poté se očekává, že jednání o udělení grantu budou pokračovat i v roce 2024.

Podpora vytvoření národního centra čistého vodíku v Kalifornii zazněla i letošním červnovém výročním summitu v Sacramentu, kde se sešel rekordní počet zainteresovaných stran, aby diskutovaly o strategiích, politikách a programech k urychlení zavádění čistého vodíku a souvisejících technologií v Kalifornii.

Téměř 550 vedoucích představitelů z celé státní správy a vodíkového průmyslu se zúčastnilo celodenního summitu „California Hydrogen Leadership Summit“ (CHLS), který zkoumal způsoby spolupráce na urychlení zavádění vodíkových technologií. Ty budou přispívat k úsilí státu o snížení znečištění ovzduší, zmírnění změny klimatu, diverzifikaci a posílení dodávek energie a přispění k udržitelnému hospodářskému rozvoji. Již druhý rok po sobě byl na konferenci CHLS, spolupořádané Kalifornskou radou pro vodík, ústředním bodem sympozia obnovitelný vodík.

Česko prosazuje partnerství EU–USA

Využití vodíkových technologií ke snižování emisí bylo významným tématem loňského českého předsednictví v Radě EU, které se prezentovalo také v Los Angeles. Se zástupci evropských konzulátů se komunikovaly dvě alternativní aktivity. Jednou z nich byl plán přivézt (malou) skupinu odborníků na vodíkové technologie z různých evropských center na cestu po západním pobřeží Spojených států. Třídenní program měl zahrnovat návštěvu univerzit, výzkumných center a projektů. Druhou alternativou bylo přivézt skupinu amerických odborníků na vodík do Evropy.

Ilustrační fotografie

Cílem je propagovat evropské technologie v USA budováním partnerství a zprostředkováním kontaktů evropských odborníků s americkými protějšky. Záměr je soustředit se na lídry a politické zástupce, kteří mají vliv na rozhodování v oblasti vodíkových technologií, později oslovit i konkrétní firmy, které by mohly čerpat ze zkušeností, které máme v Evropě.

Šance také pro Česko

Že jde o velice významnou a aktuální oblast, dokazuje skutečnost, že česká vláda v červenci 2021 schválila „Vodíkovou strategii České republiky“, která reflektuje evropskou vodíkovou strategii. Materiál považuje vodík a vodíkové technologie za jeden z nejvýznamnějších nástrojů pro dosažení cílů snižovaní emisí skleníkových plynů tak, jak jsou stanoveny v Zelené dohodě pro Evropu.

A právě inspirace existencí různých možností výroby a využití vodíku a jejich rozvoje, tak jak se v této oblasti snaží odborné kruhy, politici i průmysl v Kalifornii, může být velice cennou platformou pro spolupráci, výzkum, aplikaci a praktické využití i pro Českou republiku.

K podobným závěrům dospěla již dříve i odborná konference s názvem Hydrogen Days 2023, která se konala na jaře letošního roku v Praze a která hostila experty na vodíkové technologie z celého světa. Generální konzulát ČR v Los Angeles proto bude věnovat spolupráci českých a kalifornských firem i nadále mimořádnou pozornost.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Los Angeles (Spojené státy americké). Autorka: Jana Přikrylová, ekonomická diplomatka.

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme