Kalkulačka pro filantropy spočítá ideální dar s ohledem na daně

To, že podpora druhých stojí za vynaložený čas a úsilí, chápe stále vice lidí. Málokdo přitom ale ví, jaké daňové výhody může tato podpora přinést samotným dárcům. Právě proto byla vytvořena Kalkulačka pro filantropy. Tento jednoduchý a bezplatný online nástroj spočítá, kolik jednotlivci i firmy mohou ročně věnovat na dobročinné účely, aby získali maximální daňovou úlevu. Ve střední Evropě je to první podobný nástroj.

Kalkulačka ovšem usnadní plánování filantropických výdajů nejen v České republice, ale také v dalších zemích Visegrádské skupiny, kde se daňové preference liší. Podle českých předpisů vláda podporuje jak individuální, tak korporátní filantropii různými daňovými úlevami. Maďarský systém propaguje pouze firemní dárcovství s vysokými daňovými výhodami. V Polsku bude v některých případech možné odečíst i celou darovanou částku z příjmu. Na Slovensku se nic nemění a stejně jako doposud není možné z darů odečíst částku žádnou. 

Češi nikdy nepomáhali tolik jako v roce 2018. Podle Fóra dárců, které zastřešuje filantropy v ČR, v něm darovali Češi na charitu osm miliard korun. Nejštědřejším regionem je Praha, za ní následují Střední Čechy a Jižní Morava. Na výpočet optimálního daru z hlediska výše daňové úlevy vznikla „Kalkulačka pro filantropy“.10 nebo 15 procent? Kolik odečíst?

V České republice mají daňové úlevy pro dárce dlouhou tradici, protože je mohou využívat již téměř 30 let. Jedná se o dar, kterým dárce zvýší majetek obdarovaného bez nároku na jakoukoliv protislužbu. Dary mohou být peněžní, hmotné (movité i nemovité), stejně jako nehmotná aktiva nebo zboží a produkty splňující formální podmínky popsané v předpisech.

 „V České republice může fyzická osoba odečíst částku daru až do výše 15 procent ze svého základu daně (rozdílu všech svých zdanitelných příjmů a uznatelných výdajů), pokud je hodnota daru vyšší než dvě procenta daňového základu nebo pokud činí nejméně jeden tisíc korun. Právnická osoba může také dar uplatnit na snížení svého daňového základu (a následně své daňové povinnosti), ale ne více než 10 procent svého základu daně, přičemž dar musí mít hodnotu alespoň dva tisíce korun. Aby mohl být dar uplatněn jako daňově uznatelná položka, musí být darován výhradně osobám nebo organizacím uvedeným v zákoně o dani z příjmu a pro přesně stanovený účel,“ upřesňuje daňová poradkyně Darina Dolanská z V4Group.

Dary mohou snížit daň v případě, že jsou převedeny na obce, kraje, organizační složky státu, právnické osoby se sídlem na území České republiky, právnické osoby organizující veřejné sbírky na základě zvláštní právní normy (nebo fyzické osoby za podmínek stanovených ve výše uvedených ustanoveních) za předem stanoveným účelem.

Jak Kalkulačka pro filantropy funguje?

Kalkulačka byla vytvořena proto aby své dárcovství filantropové lépe plánovali nejen co se týče času a získávání informací, ale i finančních zdrojů. Jedná se o bezplatný online finanční nástroj, který je k dispozici každému, kdo chce vypočítat částku daru poskytující maximální daňovou úlevu.  Kalkulačka funguje podle českého, polského, slovenského a maďarského práva.

Je-li k dispozici odhadovaný roční příjem, daná země a daň z příjmu fyzických nebo právnických osob, kalkulačka snadno vypočítá maximální částku, kterou lze odečíst v daňovém přiznání. Například s měsíčním příjmem před zdaněním ve výši 30 tisíc korun, což je 360 tisíc korun ročně, bude fyzická osoba moci od základu daně odečíst i 54 tisíc korun. Na druhou stranu v případě, že se jedná o firmu s měsíčním příjmem 100 tisíc korun (1,2 milionu ročně), je možné odepsat ze základu daně dokonce až 120 tisíc korun.

Slovensko nepodporuje charitu přes daně vůbec

V zemích Visegrádské skupiny se daňové preference pro filantropy značně liší. Největší výhodu v této oblasti získají fyzické a právnické osoby v Polsku, které přispívají na charitativní a pečovatelské činnosti církve. Nejslabší mezi státy V4 je Slovensko, které nepodporuje daňové snížení z charitativních darů vůbec. V Maďarsku neexistují žádné daňové preference pro jednotlivce. Dary od právnických osob však mohou dárci přinést velmi velké daňové úlevy dosahující až 50 procent z příjmů za předpokladu, že byly uzavřeny dárcovské smlouvy.

Vypočítat výšku vašeho optimálního daru na charitu můžete zde na Kalkulačce pro filantropy.

(red)

 

• Teritorium: Evropa | Maďarsko | Polsko | Slovensko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme