Kambodža hodlá ve svém energetickém mixu navýšit podíl obnovitelných zdrojů

Kambodža patří v rámci regionu jihovýchodní Asie k zemím s nejvyšším růstem poptávky po elektrické energii. Nic na tom nezmění ani probíhající ekonomická krize.

Po odeznění krize se očekává, že zájem o elektřinu poroste stejně jako v předchozích dvou dekádách, kdy země zažívala ekonomický boom. V posledním období se vláda více zaměřuje na propagaci investic do solární energetiky, novinkou je plán na odklon od uhelných elektráren. Menší projekty se zaměřením na obnovitelné zdroje by nemusely zůstat stranou zájmu ani českých firem, vedle oborů maloobchodu, služeb a cestovního ruchu jsou jednou z nejzajímavějších investičních alternativ.

Ilustrační fotografie

Kambodža v posledním období obrací pozornost k obnovitelným zdrojům energie. Solární energetika tu začala být horkým tématem v roce 2019 kvůli devastujícím suchům a rozsáhlým energetickým výpadkům. Do zcela opomíjené fotovoltaiky se tehdy pustila řada nových investorů, a to navzdory tomu, že Kambodža nezavedla žádné investiční pobídky nebo zvýhodněnou výkupní cenu, jako tomu bylo v jiných zemích.

Cenovou prémii zde neurčují dotace, ale tržní realita. Vzhledem k tomu, že stát má nadále omezené energetické zdroje a neobejde se bez dovozů elektřiny ze zahraničí, jsou výkupní ceny stále poměrně vysoké a pro investory tedy příznivé.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Pryč od uhlí směrem k obnovitelným zdrojům

V souvislosti s odezníváním pandemie v Kambodži ožívá debata, jak s perspektivou rostoucí spotřeby energetický mix dále diverzifikovat a snížit dovozní závislost. Zatímco v loňském roce vláda ještě počítala s tím, že časté výpadky proudu nahradí nové uhelné elektrárny, nyní od záměru upouští a slibuje, že další takové elektrárny již nepovolí s výjimkou dostavby těch, které již byly schváleny.

Plán na jejich budování totiž vyvolal značné kontroverze. Kriticky se k záměru loni vyjádřily přední nadnárodní oděvní značky, které v Kambodži šijí, a v dopise zaslaném ministrovi hospodářství pohrozily, že z Kambodže stáhnou výrobu, pokud dojde ke stavbě schválených uhelných projektů. Významnějším důvodem, proč se Kambodža od uhlí nyní odklonila, je ale zřejmě revize těchto plánů ze strany čínských investorů poté, co Čína letos oznámila, že v zahraničí již výstavbu uhelných elektráren nebude podporovat ani financovat.

Podle odhadů Ministerstva energetiky a těžebního průmyslu Kambodže již nyní 45 % energetického mixu země pochází z obnovitelných zdrojů, hlavně vodních přehrad, k nimž se postupně přidávají i malé solární elektrárny. Podle optimistických odhadů by podíl obnovitelných zdrojů do roku 2040 mohl narůst až na 60 %.

Stále větší část bude pravděpodobně tvořit právě sluneční energie. Zatímco ještě před dvěma lety pocházelo ze solárů pouhé 1 % instalovaného výkonu, nyní je tento podíl již 12 %, což představuje 376 MW. Celosvětový průměr je pod touto hranicí. V příštím roce má být navíc uvedeno do provozu 7 solárních elektráren s výkonem 495 MW, čímž se výkon instalované fotovoltaiky dále zvýší na 20 %.

Všechny plány ale nejsou tak růžové, jak se na první pohled zdá. Velkou překážkou je nadále nedostatečná rozvodná síť a nízké pokrytí venkovských oblastí. Za častými výpadky v mnoha případech nestojí pouze nízká výrobní kapacita, ale právě zastaralá přenosová soustava.

Ilustrační fotografie

Fotovoltaika jako investiční i rozvojová příležitost

Z pohledu českých firem nabízí domácí energetický sektor příležitosti participovat na menších energetických projektech a dodávkách technologií do venkovských oblastí formou investic. Pro investory může být zajímavá jak solární energetika, tak i malé vodní elektrárny, zařízení na zpracování biomasy či bioplynu. Kromě investičních možností je zde prostor pro subdodávky, transfer zkušeností a studie proveditelnosti.

A navázat lze také na zahraniční rozvojovou spolupráci. Přímo na fotovoltaiku se Česko zaměřuje třeba v rámci projektu Switch to Solar. Organizace Člověk v tísni zde letos zahájila víceletý rozvojový projekt na podporu konkurenceschopnosti malých firem, jimž má v rozvoji podnikání pomoci snadno dostupná a cenově výhodná solární energie. Projekt financuje Evropská unie a Česká rozvojová agentura.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Phnompenhu (Kambodža). Autor: Štěpán Vojnár, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Asie | Kambodža | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika | Investice

Doporučujeme