Kambodža zavádí kroky ke zefektivnění zemědělské produkce

Kambodža v posledních letech zaznamenává prudký ekonomický rozvoj a po uvolnění restriktivních opatření spojených s pandemií covidu-19 se postupně vrací k předchozímu tempu růstu okolo 7 % HDP.

I přes celkovou dynamickou modernizaci ekonomiky zůstával jeden z jejích hlavních pilířů, jímž je i nadále sektor zemědělství, výrazně pozadu. Nové iniciativy by nyní měly usnadnit financování zemědělské výroby a její zefektivnění, což by mělo přinést i příležitosti pro zahraniční obchodní partnery.

Ilustrační fotografie

Zemědělství je stále jedním z opěrných ekonomických odvětví Kambodže, které tvoří zhruba 20 % HDP a je v něm zaměstnána téměř třetina zdejší pracovní síly. Ta žije v převážně chudších venkovských oblastech, kde příjem dosahuje jen asi 50–60 % příjmů v městských aglomeracích, což vytváří silnou ekonomickou nerovnost.

Na rozdíl od jiných odvětví ekonomiky nebylo zemědělství v souvislosti s pandemií koronaviru dramaticky zasaženo. Na druhou stranu nadále přetrvaly jeho zásadní problémy, jimiž jsou nízká produktivita a konkurenceschopnost pěstitelů, přílišná závislost na prvovýrobě s nedostatečně rozvinutým zpracovatelským průmyslem, které jsou dány i velmi omezeným přístupem k financím. Z celkového objemu půjček v zemi pouze asi 9 % míří do financování zemědělské výroby, přičemž ale více než polovina farmářů dosud neměla k těmto nástrojům přístup vůbec.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Expanze půjček do zemědělství

Situaci by nyní měly zlepšit některé nové iniciativy v souladu s vládní politikou zemědělského rozvoje na období 2021–2030 a plánováním hospodářské obnovy po covidu-19. Dne 27. května 2022 projednali kambodžský ministr zemědělství Veng Sakhon a výkonný ředitel Asijské rozvojové banky (ADB) Anthony McDonald potřeby rozvojových projektů v zemědělském sektoru, v nichž by ADB mohla potenciálně poskytnout finanční podporu na rozvoj zemědělských výrobních řetězců, zvýšení produkce ovoce a zeleniny a zajištění bezpečnosti, kvality, množství a ceny zemědělské produkce.

Z navrhovaných prostředků ADB ve výši 965 mil. USD určených pro Kambodžu bude asi 80 % vynaloženo na projekty v prioritních oblastech, mezi něž patří vedle infrastruktury, vzdělávání a zdravotnictví i zemědělství.

Ve stejný den pak byla podepsána smlouva mezi ACLEDA Bank Plc., která je největším hráčem v kambodžském bankovním sektoru, japonskou agenturou pro mezinárodní spolupráci JICA a singapurskou pobočkou Sumitomo Mitsui Banking Corp. Dohoda o objemu 135 mil. USD má nasměrovat více půjček mikro, malým a středním podnikům právě v zemědělství.

ACLEDA Bank, počet jejíchž zákazníků přesáhl 3,44 milionu, disponuje širokou sítí poboček, a to i v komunitách ve venkovských oblastech. Již nyní jde o finanční instituci s největším zůstatkem úvěrů v zemědělském sektoru v Kambodži a aktuální dohoda bance umožní dále usnadnit venkovským farmářům přístup k financování jejich aktivit a tím přispět k udržitelnému hospodářskému růstu v Kambodži.

Ilustrační fotografie

Příležitosti pro české firmy

Dosavadní rozvoj sektoru zemědělství byl z významné části postaven na preferenčním režimu, který přinášel zemi výhody v exportu některých zemědělských plodin a potravin (zejm. rýže) na vyspělé trhy. Zlepšení přístupu k financování umožní malým a středním podnikům, ale i větším výrobcům, zavádět moderní zemědělské metody a pořizovat příslušnou novou techniku. Z hlediska českých firem toto znamená, že by uplatněni mohli nalézt zejména vývozci nabízející mikro a mini řešeni jak pro samotné zemědělství (dodávky hnojiv, pesticidů a zemědělské techniky), tak i pro odvětví zpracování zemědělské produkce a potravinářství (transfer zemědělských a potravinářských zařízení nezbytných pro třídění, sušení, balení a vakuaci tropických plodů).

Nové technologie a inovativní postupy se uplatní i v oblasti produktů s chráněným zeměpisným označením (kampotský pepř, palmový cukr z Kampong Speu či pomelo z ostrova Koh Trong), po nichž roste poptávka na vyspělých zahraničních trzích, avšak jejich producenti nedisponují dostatečnými kapacitami pro zpracování a vývoz. V této souvislosti je třeba neopomenout i velice důležitý fakt, že na dovoz zemědělské techniky a vybavení do Kambodže se vztahuje nulová celní sazba.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Phnompenhu (Kambodža). Autor: Roman Seidl, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Asie | Kambodža | Zahraničí

Doporučujeme