Kambodžané jednali na MPO o spolupráci v těžbě a zpracování nerostných surovin

O tom, jak by mohla spolupracovat Česká republika a Království Kambodže v oblasti průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin, se jednalo na semináři, který uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Těžební unií ČR a firmou GET.Kambodžskou delegaci vedl generální ředitel sekce přírodních zdrojů Ministerstva dolů a energetiky Mony Rath. Zástupce MPO Jaroslav Reif prezentoval Českou republiku jako rozvinutou a průmyslově vyspělou zemi s pokročilým využitím domácích nerostných surovin. Tomáš Pechar představil činnost Těžební unie ČR.

Za kambodžskou delegaci vystoupila  ředitelka Odboru ekonomiky a nerostných surovin z Ministerstva dolů a energetiky Kimmuyly Eung. Ve své prezentaci představila investování do hornictví v Kambodži, popsala současnou situaci a výhledy do budoucna. Poté už přítomní diskutovali o možnostech spolupráce.

Kambodžská delegace pobývá v ČR ve dnech 24. – 29. června 2019 v rámci projektu MPO Aid for Trade, který po technické stránce zabezpečuje firma GET s.r.o. Kambodžští pracovníci Ministerstva dolů a energetiky navštívili i Ministerstvo životního prostředí a Český báňský úřad a Českou geologickou službu, které mají v gesci ochranu, dobývání a zpracování nerostných surovin. Kambodžská delegace navštívila i cementárnu a lom Lafarge v Čížkovicích, kde měla možnost vidět těžbu a zpracování vápence v praxi. 

• Teritorium: Afrika | Kambodža | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme