Kambodžská ekonomika roste víc, než se očekávalo

Kambodža vstoupila do roku 2019 s optimistickými vyhlídkami růstu ekonomiky. Již poněkolikáté v řadě loni rostl hrubý domácí produkt okolo 7 %, a přestože se na letošní rok předpokládalo mírné zpomalení, zatím tomu nic nenasvědčuje. To na druhou stranu neznamená, že je hospodářství v bezproblémové kondici. Rizikem pro něj mohou být pomalé infrastrukturní investice, nízká diverzifikace a podfinancovaný sociální rozvoj – hlavně vzdělávání.Z makroekonomického hlediska lze rok 2018 hodnotit jako klidný, nevymykal se těm předešlým. Podle odhadů vzrostla ekonomika o cca 7 %. Hlavním obavám vévodila nízká odolnost vůči externím vlivům. Těmi by mohla být globální recese spojená s nízkou diverzifikací výroby, ale také rizikový bankovní sektor – kvůli vysokým úrokovým sazbám, nadměrnému zadlužování domácností a realitní bublině.

Téma možné obchodní války mezi Čínou a USA vyvolávalo protichůdná očekávání. Část expertů poukazovala na nepřipravenost hospodářství reagovat v případě recese, jiní se domnívali, že uvalení amerických cel na čínské zboží přitáhne více výroby do zemí, jako je právě Kambodža.

Meziroční propad růstu HDP o více než 6 % v krizových letech 2008–2009 přesto napovídá, že nová recese by opět mohla zasáhnout Kambodžu nepřipravenou. Dominantní sektory postavené na spotřebitelské důvěře – výroba oděvů a výstavba nemovitostí – zatím nemají v místním prostředí alternativu, která by je dokázala rychle nahradit. Sektor textilu kromě toho využívá výhod preferenčního režimu EBA (Everything But Arms) v přístupu na trh EU. Odejmutí preferencí, i němž se uvažuje, by také mohlo vést ke snížení výkonosti kambodžského hospodářství.

Nejistota spojená s loňskými parlamentními volbami se ve výsledcích neprojevila a pozitivní vyhlídky na letošní rok svědčí o tom, že trh politická rizika nezohledňoval. Střednědobý výhled tak zůstává optimistický, přestože stejně jako v předcházejících letech vyzývaly mezinárodní instituce a ratingové společnosti k prohloubení reforem, větším investicím do infrastruktury a vzdělávání. V Globálním žebříčku konkurenceschopnosti 2018-2019 se Kambodža propadla o jednu příčku a umístila se na 110. pozici ze 140 hodnocených zemí.

Šance pro ČR: energetika

V předešlých letech bylo oznámeno několik významných infrastrukturních projektů. Patří sem například výstavba nového letiště v Phnompenhu, v Siem Reapu a dokonce i plán na letiště v Poipetu v blízkosti hranic s Thajskem. Samotná výstavba však zatím nebyla zahájena. Oproti tomu byla v závěru minulého roku uvedena do provozu nová vodní elektrárna Lower Sesan II na řece Mekongu.

Na elektrárenské výkonnosti země se toto dílo bude podílet zhruba pětinou. Projekt má snížit dovozní závislost a vést ke snížení cen elektřiny, které jsou v Kambodži oproti regionu nadále vysoké. Energetika a její výroba z obnovitelných zdrojů jsou odvětvím, na které se stojí za to zaměřit, a to i z pohledu českých firem, které nabízejí technologie s malým výkonem. Stejně tak je tomu u projektů nových letišť, při jejichž budování by se uplatnily české technologie.

Do některých infrastrukturních projektů se Kambodža loni pustila samostatně. Jednalo se o projekt železničního spojení mezi phnompenhským letištěm a centrem města. Hlavní město však nadále postrádá komplexní plán budoucnosti městské hromadné dopravy. Její rozvoj bude hrát v nadcházejících letech klíčovou úlohu. Kapacita osobní přepravy již naráží na strop v důsledku tempa urbanizace a nově zavedená autobusová doprava řeší problémy jen částečně. Diskuse o zavedení kolejové městské dopravy je teprve na samotném počátku, ale opět jde o příležitost k dalšímu sledování.

Na letošek je predikován růst HDP 7,1 %, tedy o něco více, než se odhadovalo na začátku roku 2018. Největšího tempa má dosáhnout stavebnictví a textilní odvětví (10 %). Služby porostou o 7 % a zemědělství jen o 1,8 %. V případě zemědělství se stávající snahy vlády zaměřovaly především na co největší maximalizaci výnosů při pěstování klíčových exportních plodin (hlavně rýže), ale plánovaných závazků se zatím nepodařilo dosáhnout. Navíc hrozí riziko omezení vývozu do EU po zavedení ochranných opatření na dovoz této komodity.

Tato opatření zavedla Evropská komise v lednu 2019 kvůli ochraně tržních zájmů některých členských států. Větší diverzifikace odvětví, důraz na nové plodiny a hlavně jejich zpracování mohou být v příštích letech odpovědí na to, jak kambodžské zemědělství modernizovat a vyhnout se těmto rizikům.

Český export: výkyv nebo boom?

Příznivou zprávou je, že se loni dařilo českému exportu. Zatím však nelze vyloučit vliv sezónních výkyvů, reálné závěry bude nutné vyvodit až z dlouhodobějšího pohledu. Český export do Kambodže dosáhl loni hodnoty 5,4 milionů USD, což meziročně představuje dvojnásobný nárůst. Mimořádný růst vývozu byl způsoben zesílenou dodávkou brzd pro jízdní kola – Kambodža se řadí mezi nejvýznamnější producenty bicyklů.

Na nové výzvy a zajímavé příležitosti se české firmy jinak mohou těšit i v letošním roce. Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s dalšími rezorty schválilo realizaci tří projektů na podporu ekonomické diplomacie, které jim mohou usnadnit prezentaci na místním trhu. Cílem projektů je prohloubení spolupráce v geologickém a těžebním průmyslu, prezentace na strojírensko-technologickém veletrhu CIMIF v Phnompenhu a seminář se zaměřením na obranně-bezpečnostní průmysl.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Phnompenhu (Kambodža). Autor: Štěpán Vojnár.

• Teritorium: Afrika | Kambodža | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme