Kanada a možná spolupráce v aplikovaném výzkumu (DELTA 2)

Technologická agentura ČR (TAČR) dne 25. června 2019 vyhlásí 1. veřejnou soutěž programu DELTA 2. Program je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji ve spolupráci s českými podniky a výzkumnými organizacemi a s partnery, kteří mají sídlo v kanadských provinciích Québec a Alberta.

Obě provincie nabízí zajímavé příležitosti, jak najít partnery v oborech s vysokou přidanou hodnotou v několika odvětvích, svou vysokou kvalitou rozpracovaných inovací se ve světovém porovnání řadí velmi vysoko – provincie Québec na úroveň Japonska, či Norska, Alberta na úroveň Velké Británie nebo Francie. Mezi další lokality, spadající do této výzvy, patří rovněž Brazílie, Čína, Izrael, Jižní Korea, Tchaj-wan a Vietnam.

Velmi významný je jak pro québeckou a kanadskou ekonomiku, tak i pro ČR, letecký průmysl. Do kanadské ekonomiky tento sektor, který je nedílnou součástí Mapy oborových příležitostí , přispívá částkou 28 mld. kanadských dolarů, je v něm zaměstnáno téměř 210 tisíc pracovníků. Program Delta 2 vytváří vhodný rámec pro spolupráci v letectví v oblasti vědy a výzkumu. Provincie Québec alokuje 2,4 % svého hrubého domácí produktu právě na R&D. je jedinou kanadskou provincií, která má v rámci konsorcia CRIAQ specifický program, na podporu mezinárodní spolupráce v R&D.

Veřejná soutěž bude vyhlášena dne 25. června 2019 ve spolupráci s těmito kanadskými partnery: Consortium de research et d´innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) pro provincii Québec a German-Canadian Centre for Innovation and Research (GCCIR) pro provincii Alberta.

Uchazečem z České republiky může být jak výzkumná organizace, tak i firma nebo podnik, který musí zároveň vystupovat v roli hlavního řešitele za českou stranu. Pokud české firmy mají zájem o asistenci s vyhledáním zahraničních partnerů, mohou vyplnit formulář „Partner Search Form“. Stejně tak je možné se v případě zájmu obrátit na české zastupitelské úřady v Kanadě (Velvyslanectví ČR v OttawěGenerální konzulát ČR v Torontu, či kanceláře agentury CzechTrade v Calgary nebo kanceláře agentury CzechInvest v Toronto, které mohou pomoci vytipovat a oslovit správné kanadské partnery. 

Informace s předběžnými parametry 1. veřejné soutěže DELTA 2 a soutěží partnerských zahraničních agentur a další potřebné informace včetně kontaktů naleznete na webových stránkách TA ČR. Anglická verze základních parametrů 1. veřejné soutěže DELTA 2.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě. Autor: Josef Dvořáček, ekonomický diplomat, s využitím podkladů TA ČR.

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme