Kanada hledá nové čisté technologie z Evropy

Projekt Low Carbon Business Action, připravený a financovaný pro malé a střední společnosti ze zemí EU, který se paralelně spouští v Kanadě a některých zemích Latinské Ameriky, má za cíl dostat na tamní trhy moderní čisté technologie.

Ty kanadské společnosti potřebují pro snižování enviromentálního dopadu a zátěže. Zároveň nejsou v Kanadě dostupné z místních zdrojů. V Kanadě patří cleantech ke skupině rychle rostoucích sektorů, které mají být součástí obnovení hospodářského růstu a transformace ekonomiky.

Jako v mnoha jiných zemích roste i v Kanadě zájem o čisté technologie. Kanada má přitom poměrně specifické podmínky – patří, v přepočtu na obyvatele, mezi největší znečišťovatele na světě, a zároveň velmi podporuje různá cleantechová řešení. Kanadská vláda chce dostat zemi do TOP3 na žebříčku Cleantech Innovation Index a naučit Kanaďany a kanadské společnosti rychleji přijímat technologické inovace.

Kanada přitom, i vzhledem ke své velikosti a struktuře ekonomiky, čelí různým enviromentálním problémům, k jejichž řešení nemá potřebné technologie. Projekt Low Carbon Business Action má tak za cíl najít evropské technologie, které budou reagovat právě na existující kanadskou poptávku. V průběhu projektu budou v několika vlnách vypsány různé výzvy, kdy kanadské společnosti a byznysové aliance budou vypisovat tematické poptávky po cleantech řešeních jejich současných problémů.

Celý projekt poběží až do roku 2022 a předběžně se čeká poptávka po technologiích zaměřených na dopravu (elektrifikace), snižování energetické náročnosti budov, automatizaci, skladování energie, nízkoemisní výrobu (napříč obory – stavebnictví, strojírenství, suroviny), senzoriku a digitalizaci a nakládání s odpadem.

Aktuálně byla vypsána první konkrétní témata, ke kterým se mohou evropské společnosti hlásit v první vlně. Zahrnují šest tematických výzev s určenou poptávkou po řešení – dekarbonizace, zachycování a ukládání oxidu uhličitého (při těžbě), zpracování dřeva, zpracování biodopadu ze živočišné produkce  a zachycování úniku metanu.

Přesně jsou nastavená také kritéria pro potenciální evropské účastniky – sídlo v zemích EU, vlastnictví evropskými občany a musí jít o malé či střední společnosti (blíže o podmínkách a procesu přihlašování zde). Přihlášku do prvních výzev je třeba podat již do 21. března 2021, další tématické výzvy budou následovat v průběhu roku a budeme o nich informovat.

Výběr technologií bude probíhat víceméně formou soutěže, organizátoři jsou připraveni poskytnout evropským společnostem technickou podporu (právní úprava, regulatorika, možnosti financování). Zájemci o bližší informace se mohou obracet na LCBA Canada, stejně jako na české zastupitelské úřady v Kanadě, Generální konzulát ČR v Torontu nebo Velvyslanectví ČR v Ottawě.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Torontu (Kanada). Autor: David Müller, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme