Kanada hlídá označení dovážených potravin

Dohoda o volném obchodu CETA uzavřená mezi Kanadou a Evropskou unií přináší českým firmám významné exportní příležitosti. V případě vývozu potravin do Kanady je však potřeba dbát na plnění obecných požadavků ohledně bezpečnosti potravin a také jejich správného označování.

Díky plošnému zrušení většiny cel v rámci dohody CETA i trendu diverzifikace exportu se dá očekávat, že počet českých potravinářských firem, které se zaměří na kanadský trh, bude růst. V této souvislosti, ale také s ohledem na participaci tuzemských vinařů na projektu Vino Canada a exportu jejich vín do Kanady, a také blížící se účast českých firem na největším severoamerickém potravinářském veletrhu SIAL, nabízíme krátké shrnutí nejdůležitějších faktů týkajících se prodeje potravin na území Kanady.

Dovážené potraviny musí splňovat obecné požadavky na bezpečnost a hygienu potravin.  Český exportér se dále musí seznámit se všemi platnými předpisy týkajícími se kvality, deklarovaného množství a označování. Na dovážené potraviny se mohou kromě hlavního nařízení Safe Food for Canadians Regulations vztahovat i jiné předpisy, tj. Food and Drug RegulationsHealth of Animals RegulationsPlant Protection Regulations. Některé potraviny pak musí splňovat specifické dovozní požadavky, které jsou pro danou komoditu jedinečné.  Další požadavky se vztahují na dovozce a také na samotný proces dovozu.

Neméně důležitou součástí prodeje potravin v Kanadě je jejich správné označení. Mezi povinné náležitosti etikety patří především zákonný název, země původu, údaj o množství, seznam složek (včetně alergenů), nutriční hodnoty nebo informace o trvanlivosti.

Všechny povinné informace musí být v obou úředních jazycích Kanady, tedy v angličtině a francouzštině, obsahové a objemové hodnoty jsou pak uváděny v metrických jednotkách. Ve vybraných případech není dvojjazyčné označení zboží požadováno, a to například u speciálních potravin (mezi ně patří dovezené alkoholické nápoje, které nejsou v Kanadě široce dostupné), přepravních kontejnerů (pokud nejsou prodávány přímo spotřebitelům) nebo lokálních produktů (pokud jsou prodávány v oblasti, kde je angličtina nebo francouzština mateřským jazykem pro méně než 10 % místních obyvatel).

Specifickou oblastí je provincie Québec, kde je oficiálním jazykem pouze francouzština, a která má na produkty prodávané v její jurisdikci další požadavky týkající se použití francouzského jazyka. Každý nápis na výrobku nebo jeho obalu musí být ve francouzštině; pokud je na etiketě produktu více jazyků, francouzština musí dostat větší prostor. Hračky nebo hry, které pro své použití vyžadují použití nefrancouzského slovníku, jsou zakázány, pokud na quebeckém trhu není k dispozici jejich francouzský ekvivalent.

Je také důležité mít na paměti, že na konci roku 2016 vstoupily v platnost změny týkající se nutričního označování, seznamu složek a požadavků na barvu potravin, které je potřeba do pěti let začít plnit.  

České velvyslanectví v Ottawě je připraveno pomoci v případě jakýchkoliv otázek či nejasností.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada). Autor: Jan Kubačka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Kanada
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme