Kanada investuje do technologií moderního letectví, české firmy mají šanci

Investice kanadské vlády a soukromých firem do leteckého a vesmírného průmyslu přinášejí nové příležitosti i pro české firmy.

Tyto investice plynou do podpory výzkumu a vývoje nových technologií, a to především v oblasti uhlíkově neutrálního letectví, digitálních technologií nebo bezpilotních letadel. V celém sektoru se pak rýsují šance v oblasti dodávek leteckých komponentů či technologií umělé inteligence.

Ilustrační fotografie

O příležitostech v odvětví aerospace se české firmy přesvědčily na začátku září v rámci leteckého týdne v Montréalu, hlavním hubu kanadského letectví a metropoli největší, plně frankofonní provincie Québec. Konalo se tam inovační fórum a následně konference zaměřená na obranu, bezpečnost a vesmír. V rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie PROPED se na českém národním stánku úspěšně prezentovalo i několik předních českých aerospace firem.

Devátý ročník inovačního leteckého fóra se již tradičně uskutečnil v montréalském kongresovém centru. Akce byla úspěšně realizována za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako projekt ekonomické diplomacie PROPED ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Ottawě a agenturou CzechInvest.

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

Je třeba být trpělivý

Sektor letectví je velmi konkurenční a obzvlášť ve vztahu s kanadskými firmami vyžaduje častokrát nezměrnou trpělivost a především vytrvalost v prezentaci zájmu o spolupráci. České firmy si jsou potenciálu místního trhu pro navázání kontaktů se světovými hráči tohoto oboru vědomy, a proto po účasti na virtuální akci v roce 2020 přijely tentokrát osobně s vědomím, že business se jednoduše musí dělat v místě a osobně.

Jediná zahraniční neamerická delegace těžila z toho, že po dvou virtuálních letech je v letecké komunitě přímo hlad po navazování kontaktů a především hledání nových technologií.

V Montréalu se představily tyto české firmy:

  • MGM Compro jako výrobce komplexních elektrických pohonných systémů,
  • Radalytica s jedinečnou technologii nedestruktivního testování,
  • Uptim.ai jako poskytovatel nového standardu pro inženýrské simulace a analýzu dat,
  • PBS mimo jiné spolupracující s předními světovými výrobci kryogenní techniky,
  • Moravský letecký klastr zastupující desítky dalších skvělých českých firem a aktivně se snažící o propojení s kanadskými partnery.

Zástupci českých společností se setkali s představiteli firem Pratt & Whitney, Bombardier či Bell i s představiteli akademické sféry a výzkumných center.

Ilustrační fotografie

Trnitá cesta k udržitelnému letectví

Mezi hlavní témata leteckého týdne, častokrát již téměř evergreeny, patřila především důležitost a nevyhnutelnost udržitelného letectví, které využívá či bude využívat zelenou energii. Během celého programu pak mimo jiné rovněž zaznělo, že dlouhodobý cíl dosáhnout nulových emisí do roku 2050 mění celou dynamiku leteckého průmyslu.

Imperativ čisté nuly výhledově zpomalí cestování a předpokládaný pětiprocentní roční růst odvětví může být ohrožen, pokud se nebude silně investovat do udržitelných leteckých paliv. I v tomto ohledu měly české firmy co nabídnout.

Fórum přivedlo do Montréalu desítky inovativních společností z celého světa, aby představily špičkové technologie z oblasti letectví, dopravy i obrany. Cílem sdílení myšlenek a pokroku v oblasti softwaru, infrastruktury a technologií bylo a je přehodnotit cestování ve 21. století. Inovační fórum je pak skvělou platformou pro oslovení místních hráčů. Aktivní účast na fóru tak může usnadnit vstup na quebecký trh s leteckou technikou, jehož hodnota čítá na 18 miliard dolarů.

Ilustrační fotografie

Nadějný aplikovaný výzkum

Kromě B2B schůzek, které probíhaly po celou dobu konání obou konferencí, se uskutečnilo jednání zástupců českých firem s již tradičními partnery, největší leteckou asociací Aero Montreal nebo leteckým konsorciem CRIAQ, které již třetím rokem vyhlašuje spolu s Technologickou agenturou ČR veřejnou soutěž v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.

Ve spolupráci s konsorciem CRIAQ v posledních měsících došlo ke zvýšenému zájmu o spolupráci a aktivní hledání potenciálních projektů spolupráce s českými partnery. Na základě skvělých vztahů a také úspěšnému návrhu realizace společného projektu v rámci programu DELTA 2 byla česká strana nedávno oslovena, aby se zúčastnila dalšího ročníku RDV Fóra 2023, na kterém se budou prezentovat zásadní letecké projekty, do kterých se mohou zapojit i české firmy.

Produktivní jednání proběhlo i na stánku společnosti Bell Flight, dceřiné společnosti Bell Textron, s jejichž zástupci se české firmy měly možnost setkat v rámci dubnové mise do Kanady a se kterými se jedná o organizaci možné incomingové mise do ČR v roce 2023.

Prostředí leteckého trhu se evidentně velmi rychle mění, což bylo znát i na účasti mnoha nových společností na letošním fóru. Je skvělé, že české firmy jsou stále u toho a snaží se flexibilně reagovat na měnící se podmínky a trendy.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada). Autor: Jan Kubačka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Letecký průmysl

Doporučujeme