Kanada rozvíjí kosmický průmysl, rýsuje se i spolupráce s Českem

Český kosmický průmysl roste a je potřeba toho využít. Příležitosti jsou i v Kanadě, jak potvrdila na začátku května společná akce zemí V4 a zástupců kanadského vesmírného sektoru.

Hlavní součástí setkání zaměřeného na představení kosmických aktivit byl webinář, do kterého se zapojili i představitelé české vesmírné komunity, kteří tak měli možnost představit kanadským účastníkům potenciál českého space průmyslu včetně úspěchů, kterých toto tuzemské odvětví v posledních letech dosáhlo.

Ilustrační fotografie

Cílem setkání, které země V4 zorganizovaly ve spolupráci s kanadskou agenturou Canadian Space Agency, bylo představení evropských aktivit v oblasti vesmírného průmyslu, včetně dosažených úspěchů a plánovaných aktivit, a přilákat Kanaďany ke spolupráci. Akce nemohla mít lepší načasování, minimálně tedy pro Česko. Ministr zahraničí Jan Lipavský totiž jen den před akcí podepsal v sídle americké vesmírné agentury NASA důležité ujednání Artemis Accords, iniciativu NASA pro spolupráci při průzkumu vesmíru, včetně Měsíce a Marsu.

Česká republika se tímto podpisem zařadila jako 24. země do prestižního klubu signatářů dohody, která nabízí českému průmyslu a vědě a výzkumu obrovské příležitosti podílet se nejen na programu Artemis, ale rovněž otevírá možnosti pro budoucí rozsáhlejší výzkum vesmíru. České republice se díky této události dostalo zvláštní pozornosti a uznání i ze strany zástupců kanadské agentury Canadian Space Agancy, která delegaci V4 hostila ve svém sídle v Saint-Hubert nedaleko Montréalu.

ExportMag.cz: Španělsko chce vyslat vlastní raketu do vesmíru

Kanadsko-evropská spolupráce

Kanada, která je od roku 1979 spolupracující zemí evropské agentury ESA a k dohodě Artemis přistoupila jako osmá země v pořadí, významně přispěla svým kosmickým výzkumem a vývojem k rozvoji vědy a techniky. Aktuálně se Kanada podílí na několika programech Evropské kosmické agentury ESA v oblasti družicové komunikace, pozorování Země, průzkumu, navigace a vývoje obecných technologií.

V souvislosti s pozorováním Země a sběrem a využitím důležitých dat kanadská vláda loni představila novou strategii satelitního pozorování Země, která má prostřednictvím přesných satelitních dat pomoci kromě jiného v boji proti změně klimatu.

Snaha o rozšíření využití satelitních dat představuje příležitost i pro české subjekty zabývající se kosmickými technologiemi. V letošním roce pak kanadská vláda oznámila v rámci nového kanadského rozpočtu investice ve výši 2,5 miliardy kanadských dolarů, které budou směřovat do dalšího rozvoje výzkumu vesmíru. Investice mají podpořit pokračující kanadskou účast na Mezinárodní vesmírné stanici, výzkum na lunární stanici Gateway a také pomoci urychlit vývoj nových vesmírných technologií. Současně investice prostřednictvím další fáze programu Lunar Exploration Accelerator Program umožní vývoj také nových technologií pro lunární užitkové vozidlo.

Ilustrační fotografie

Češi jsou ve světě aktivní

Celá akce se nesla v duchu představení vesmírné komunity jednotlivých zemí V4 a Kanady s cílem najít průsečíky a příležitosti pro spolupráci. Česká republika byla zastoupena zástupcem Oddělení kosmických technologií a aplikací z Ministerstva dopravy ČR, který představil Národní kosmický plán a zdůraznil strategický význam vesmírného sektoru s jeho významnou přidanou hodnotou pro českou společnost. Upozornil rovněž na významné zapojení České republiky do mezinárodních vesmírných struktur a rostoucí investice do jednotlivých vesmírných oblastí.

Zájem Kanaďanů vzbudila informace o úspěšném podnikatelském inkubátoru Evropské kosmické agentury ESA BIC v Praze, který v České republice spravuje agentura CzechInvest, a do kterého bylo zapojeno již více než 40 firem.

Českou firemní sféru reprezentoval Brno Space Cluster, který zastupuje v poslední době významně rostoucí komunitu vesmírných firem právě v tomto regionu. V souvislosti s Brnem je bezpochyby potřeba zmínit společnost S.A.B. Aerospace, které se v loňském roce podařilo získat významný kontrakt s ESA na vývoj a výrobu pokročilého typu zařízení pro hladké vypouštění družic do vesmíru.

Jsou zde ale další české firmy, které mají nejen co nabídnout, ale mají konkrétní zájem o vstup na kanadský trh. Jedná se například o technologie v oblasti pozorování Země a sběru dat či vybudování sítě pozemních komunikačních stanic. Pozornost přítomných si získala i informace o otevření nového, svého druhu jediného magisterského studijního programu v ČR při Vysokém technickém učení v Brně zaměřeného na vesmírný průmysl.

Ilustrační fotografie

Zástupce firmy Advacam prezentoval na závěr českého představení unikátní inovativní radiační technologie a aplikace a zároveň představil zapojení firmy do několika projektů v rámci mise Artemis a lunární stanice Gateway, do kterých je zapojena i Canadian Space Agency.

Důležité postavení České republiky ve vesmírných strukturách i rostoucí úspěchy českých firem mohou české vesmírné komunitě při hledání partnera či proniknutí na kanadský trh v kombinaci s kanadskou snahou o podporu svého významného postavení ve vesmíru jen pomoci. Na společnou akci V4 by ambasáda v Ottawě ráda spolu se zástupci českých vesmírných uskupení včetně brněnského klastru navázala česko-kanadským pokračováním, kterého by se mohlo zúčastnit více zainteresovaných firem na obou stranách.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada). Autor: Jan Kubačka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Kosmický průmysl

Doporučujeme