Kanada spouští grantový program na snižování energetické náročnosti budov

V Evropě je energetická náročnost budov a hledání úspor jedno z velkých témat v energetice a stavebnictví, v Kanadě jde o oblast, která se začala rozvíjet později navzdory studeným kanadským zimám.

Kanadská spotřeba energie je přitom vyšší než v USA, dvakrát vyšší než je průměr zemí OECD, třikrát vyšší než průměr EU a pětkrát vyšší než globální průměr. Pro úspory je tak velký prostor.

Odlišný přístup byl dán různými faktory, jak například nižšími cenami energií, či zřetelně většími domy, než jsou běžné v Evropě, nebo odlišným použitím stavebních materiálů. Situace se nicméně začíná měnit, kanadská vláda zavádí nové standardy a nově připravila i poměrně štědrý finanční program podpory snižování energetické náročnosti domů.  

Cílem nového programu, Canada Greener Homes Grant, je podpořit majitele domů, kteří budou chtít snížit energetickou náročnost svých domů, a to prostřednictvím grantů ve výši až 5000 kanadských dolarů (a 600 dolarů navíc na energetický audit). Grant bude k dispozici delší dobu, sedm let, přičemž během této doby do něj bude investováno minimálně 2,6 miliardy dolarů (tedy cca 45 miliard korun). Grantové schéma by mělo být navíc brzy doplněn bezúročnou půjčkou na rozsáhlejší úpravy snižující energetickou náročnost domu až do výše 40 000 dolarů.

Mezi příklady úprav patří například lepší izolace, lepší vytápění včetně zavádění tepelných pump, lépe izolující okna a dveře, instalace solárních panelů, chytré termostaty a další. Detailní přehled úprav, které mohou být prostřednictvím grantu financovány, spravuje ministerstvo přírodních zdrojů (Natural Resources Canada). Pokud jde o audit, je možné využít systém EnerGuide rating, který je licencovaný stejným ministerstvem.

Všechno vybavení pro úpravy má podmínku toho, že musí být nakoupeno v Kanadě, respektive u kanadských distributorů, což nechává otevřenou příležitosti pro zahraniční dodavatele inovativních technologií snižujících energetickou náročnost. Jak již bylo zmíněno, půjde o dlouhodobý grant a dá se čekat, že vzroste i dlouhodobý zájem kanadských domácností o nová úsporná řešení, které jim budou přinášet snižování nákladů na energie.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Torontu (Kanada). Autor: David Müller, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme