Kanadská města přivítala české dopravní, ICT a zdravotnické firmy

Ve dnech 25. a 28. září 2022 navštívila Kanadu česká podnikatelská mise doprovázející ministra dopravy Martina Kupku.

Obchodní delegace vedená Hospodářskou komorou ČR zavítala do hlavního města Ottawy a nedalekého frankofonního Montrealu, kde se setkala s potenciálními kanadskými partnery.

Ilustrační fotografie

Podnikatelská mise Hospodářské komory ČR doprovázející ministra dopravy Martina Kupku na jeho cestě do Kanady na Zasedání ICAO, Mezinárodní organizace pro civilní letectví, navštívila provincii Ontario, konkrétně hlavní město Ottawu, a Montreal, hlavní město největší a jediné frankofonní provincie Québec. Akce byla úspěšně realizována i za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR jako projekt ekonomické diplomacie PROPED ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Ottawě.

Mise se zúčastnily firmy CENDIS, která ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR modernizuje dopravní ICT, SaZ s.r.o. nabízející výrobky a služby v oblasti speciální železniční techniky nebo nákladních automobilů, globální přepravně-logistická společnost EGT Express, Principal zastřešující komplexní dodávky IT služeb a řešení v oblastech financí, telekomunikací či státní správy, Petra Clinic, přední klinika estetické a laserové medicíny, PROMA REHA, přední výrobce zdravotnických a pečovatelských lůžek, a IT-CNS, která se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost.

Český aplikátor Tugi zlomí strach lidí z injekcí

Během třídenního pobytu v Ottawě a Montrealu měly firmy možnost přesvědčit se o potenciálu, který tento region v oblasti příslušných sektorů skýtá, a to od obchodních příležitostí, zapojení do vědecké spolupráce, až po možnosti zřízení místních poboček.

Kanadská železniční síť je sice jednou z největších sítí na světě, celkově je ale kanadský železniční sektor dlouhodobě podfinancovaný. Kromě možností zapojení se do veřejných zakázek v oblasti městské a příměstské kolejové dopravy se mohou objevovat příležitosti také v oblasti integrace operačních systémů a ICT, stejně jako kybernetické bezpečnosti na železnici, jako kritické infrastruktury.

Kanadské firmy, se kterými se čeští zástupci setkali, jsou si vědomy kvality evropských technologií železničního průmyslu, včetně těch českých, a mají o ně velký zájem. To je skvělá zpráva a zároveň zavazující, aby se kanadského zájmu dostatečně a včas využilo.

Zajímavé schůzky proběhly se zástupci logistického klastru CargoM, který sdružuje všechny důležité subjekty v oblasti nákladní dopravy a logistiky v oblasti Greater Montreal. Přístav Port of Montreal má zase vlastní železniční síť a zároveň se začíná významně profilovat v přechodu dopravního průmyslu na čisté technologie a nízkouhlíková paliva.

Ilustrační fotografie

Příležitosti jsou také v ICT sektoru a zdravotnictví

Co se týká oblasti ICT, mnohé příležitosti pro české firmy vyplývají z nezbytné digitalizace a virtualizace podnikání, které se projevují v tradičních odvětvích jako právě doprava, zdravotnictví nebo bankovnictví. I tady se čeští účastníci mohli setkat se zajímavými kanadskými zástupci kanadského IT včetně technologického klastru Numana, který například v letošním roce spustil nejmodernější kvantovou komunikační infrastrukturu pro implementaci otevřených sítí pro průmysl a výzkumné pracovníky.

Velmi inspirativní schůzka proběhla se klastrem kybernetické bezpečnosti IN-SEC-M, který má po úvodním setkání s českými firmami zájem o realizaci dalšího, tentokrát detailnějšího seznámení s českou komunitou kybernetické bezpečnosti.

Kanadské zdravotnictví se dlouhodobě potýká se stárnoucí kanadskou populací a skýtá obrovský potenciál pro uplatnění i českých firem; během pandemie se ukázal jako jeden z největších problémů kanadského zdravotnictví nedostatek nemocničních lůžek. Kanadský trh zdravotnických přístrojů je osmý největší, přičemž samotný Montreal skýtá možnosti obchodní i výzkumné spolupráce v oblastech biofarmacie, diagnostiky, zdravotnických přístrojů, zdravotnických technologií a umělé inteligence.

Ilustrační fotografie

Kromě setkání v rámci svého sektorového zaměření měli účastníci mise možnost setkat se zástupci metropolitní hospodářské komory včetně neziskových organizací Montreal International, Québec International či Invest Québec, které podporují podnikání a investice v regionu, a které představily Québec jako region, který skýtá velký potenciál pro spolupráci v mnohých oblastech včetně dopravy.

V oblasti výzkumu a vývoje stojí určitě za zmínku návštěva ottawského vládního R&D komplexu Area X.O., kde se kromě autonomních vozidel a příslušné infrastruktury včetně satelitních komunikačních systémů věnují projektům chytrého zemědělství či vývoji, testování a implementaci technologií chytrých měst a řešení městské infrastruktury. I tady by české technologie našly uplatnění.

Všechny zmíněné sektory nabízejí prostor pro uplatnění českých firem. Co se týče železniční dopravy, poptávka po materiálu pro stavbu železničních tratí, údržbě, ale i po vlakových soupravách nebo moderních technologiích je vysoká.

Výhledově se také mohou objevovat příležitosti například v oblasti integraci operačních systémů nebo ICT, jakož i investice do řešení nových, například kybernetických bezpečnostních rizik. A to vše představuje příležitosti i pro české firmy.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada). Autor: Jan Kubačka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí

Doporučujeme