Kancelář CzechTrade v Istanbulu patří k nejvytíženějším

Na přelomu milénia byla v Turecku otevřena zahraniční kancelář CzechTrade. Od té doby je jednou z nejdéle působících a také nejvytíženějších kanceláří agentury.Hlavním posláním zahraniční kanceláře v Istanbulu je pomoci českým firmám na místním trhu. To uskutečňujeme prostřednictvím tří základních služeb, a to organizováním společných účastí na odborných veletrzích, pořádáním oborových misí českých podniků do teritoria a individuálními asistenčními službami.

V roce 2017 se tak tuzemské společnosti mohly pod záštitou CzechTradu představit na veletrzích Automechanika Istanbul či na energetickém veletrhu ICCI. Letos v únoru jsme již uskutečnili společnou expozici českých firem na veletrhu zabývajícím se vzduchotechnikou a chlazením ISK–SODEX, plánujeme vystavovat na veletrhu Automechanika či na stavebním veletrhu TurkeyBuild.

Co se týče oborových misí, těch naše kancelář organizuje každoročně několik. Loni to byly například mise zaměřené na turecký ocelářský průmysl a klasickou tepelnou energetiku. Tím, že se naše kancelář může zaštítit statusem státní agentury, daří se nám dostat na jednání kompetentní lidi z oslovených tureckých společností. Příkladem může být setkání s Nevzatem Sati‐ rogluem, výkonným ředitelem společnosti EUAS, což je turecká obdoba ČEZ.

Na organizaci těchto oborových misí se spolupodílejí zastupitelské úřady ČR v Ankaře a Istanbulu, bez jejichž přispění by program nemohl být tak bohatý. Letos hodláme uskutečnit mise do tureckých loděnic a po firmách petrochemického průmyslu. Dále pak hledáme dodavatele pro místního zpracovatele ropy – společnost Tupras.

Služby s největší přidanou hodnotou jsou pak ty individuální, ve kterých nejčastěji řešíme vyhledání místních partnerů dle požadavků jednotlivých českých klientů. Forma provedení může být různá – od cooking show nebo degustace v prostorách konzulátu po domluvení schůzky a doprovod na ni.

Klientů, kteří naším prostřednictvím již na místním trhu uzavřeli kontrakt, evidujeme několik. Jedním z posledních případů byla asistence pro firmu Praktik System, která se zabývá ekologickou likvidací lednic, praček a dalších elektrospotřebičů, z nichž pak vyrábí regranulát. Pro tuto firmu jsme v průběhu roku 2016 vyhledali několik místních partnerů zabývajících se výrobou plastových předmětů. Úvodní jednání byla úspěšná, za pár týdnů do Turecka zaslali první zkušební dávky svého regranulátu. Rychlost, s níž se podařilo zorganizovat první spedice, nás překvapila. Obvykle trvá několik měsíců, než s místním partnerem uzavřete kontrakt.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Vladislav Polách, ředitel zahraniční kanceláře CzechTradu v Istanbulu (vladislav.polach@czechtrade.cz). Foto: Praktik System.

• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme