Karanténa po vstupu na území Běloruska

Dnem 26. března 2020 byla v rámci preventivních opatření proti šíření viru covid-19 Běloruskem zavedena čtrnáctidenní karanténa pro osoby vstupující na území země.

S cílem omezit šíření nemoci covid-19 přijala běloruská vláda usnesení č. 171, kterým stanovuje, že všechny osoby, které přicestují do Běloruska ze zemí, kde již byl zaznamenán výskyt infekce covid-19, musí podstoupit 14denní domácí karanténu. Opustit hranice Běloruska bude povoleno po vypršení této doby.

Karanténa se nevztahuje na cestující v tranzitním prostoru. Čeští občané, kteří využijí k návratu do ČR letu BELAVIE, tedy nesmí opustit tranzitní prostor Národního letiště Minsk. Podrobnou informaci naleznete na webu běloruské vlády.

Karanténa se dále nevztahuje na:

  • řidiče vozidel při provedení mezinárodní silniční přepravy zboží,
  • členy posádek letadel, plavidel vnitrozemské vodní dopravy, posádek vlaků, posádek lokomotiv mezinárodní železniční dopravy,
  • cizince projíždějící územím Běloruské republiky za účelem návratu do místa svého bydliště

Osoby tranzitující přes území Běloruské republiky musí projíždět pouze po určených státních silnicích, na kterých je možné zastavit se na odpočinek, jídlo pro řidiče a tankování vozidel. Řidiči jsou povinni opustit území Běloruska nejkratší trasou nejpozději následující den po dni vstupu na území. Jsou zohledněny případy, kdy je nemožné podmínky dodržet (dopravní nehoda, porucha, vykládka zboží – pokud je uvedeno v přepravních dokladech).

Podmínky jsou podrobně upraveny nařízením Rady ministrů BLR č. 171.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Minsku (Bělorusko).

• Teritorium: Bělorusko
• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme