Karel Semerák: Startup jsme rozjeli díky vydání dluhopisů

Karel Semerák je majitel a zakladatel společnosti Sense Vital Air, která se specializuje na výrobu čističek vzduchu.

Firma dnes většinu své produkce úspěšně prodává v zahraničí, odkud si dokonce vloni přivezla i prestižní ocenění. Co stojí za jejím úspěchem?

Poměrně dlouho jste podnikal v úplně jiné oblasti, v informačních technologiích. Co vás přimělo k tomu, že jste zhruba před dvěma lety založil firmu Sense Vital Air a vrhl se segmentu čističek vzduchu?

V okamžiku, kdy náš byznys v telekomunikacích přestal být zajímavý, jsem začal hledat nové možnosti. Navíc jsem chtěl změnit svůj život, k čemuž mi trošku napomohlo i onemocnění, které mě v té době potkalo. Prožil jsem, nebo spíš přežil, masivní plicní embolii. A v tom okamžiku jsem si uvědomil, jak důležité je prostředí, ve kterém žijeme a taky vzduch, který dýcháme.

Začal jsem se tedy zajímat o produkty na čištění vzduchu, které se tady prodávají. Ani jeden mi z nich mi ale nevyhovoval. Byla to sice levná zařízení, ale s mizivou účinností.

Vy dneska na webu firmy uvádíte, že vaše čistička nabízí unikátní řešení. Do jaké míry je to marketing a do jaké skutečnost?

My skutečně nabízíme unikátní řešení. Když se podíváte na výrobky, které se prodávají, a to nejenom na tuzemském trhu, všechny jsou postaveny především na plastu.

My jsme to ale pojali jinak. Vrátili jsme se k tradičním materiálům a bereme to tak jako návrat k přírodě, k ekologii. Ovšem šlo nám hlavně o to, abychom dosáhli vysoké účinnosti čištění vzduchu, a to jak od organických těkavých látek, tak od prachových částic.

Čistička vzduchu | Sense Vital Air

Jakým způsobem se vlastně dá vyhodnotit, jak účinná čistička je?

Pomocí testů. Kromě toho, že je testujeme u nás ve firmě, také úzce spolupracujeme s Technickou univerzitou v Liberci. Koncem loňského roku tam proběhly testy našich nových filtrů, u nichž jsme zvolili technologie Hepa s nanesenou vrstvou nanovláken. Letos bychom chtěli tyto nové filtry uvést na trh.

Takže když se snažíte čističku prodávat, opíráte se o výsledky testů, na nichž ukazujete, jak je čistička funkční a co všechno pro klienty může udělat, jak jim může pomoct?

Ano. Obecně je problémem všech čističek na trhu to, že znečišťující látky nevidíme. Nejpalčivějším problémem jsou jemné prachové částice, ale částice, které jsou velikosti 1 µm a níže čili ještě menší. A také těkavé organické látky, které rovněž nevidíme. Abychom je dokázali detekovat, připravili jsme ve spolupráci s další firmou z Chrudimi čidla, tedy senzory, která umí rozpoznat úroveň znečištění prostředí nebo interiérového vzduchu. V okamžiku, kdy se čidlo rozsvítí, čističku zapnete a přístroj prostředí vyčistí, tak aby se hodnoty dostaly pod stanovené, pro život důležité limity.

Takže čističky prodáváte společně se senzory?

V současné době prodáváme samotné čističky. Ovšem během prvního kvartálu 2020 přivedeme na trh i senzory. To znamená, že nebudeme prodávat čističku jako takovou, ale budeme poskytovat prakticky kompletní systém detekce a čištění vzduchu.

Jakým způsobem dostáváte svůj produkt k zákazníkům?

Chtěli jsme produkt nabízet prostřednictvím distributorské sítě. Abychom si ji mohli vytvořit, a to nemyslím jen v České republice, ale především v zahraničí, zvolili jsme cestu spolupráce s českou agenturou pro podporu exportu CzechTrade. A na jednotlivých veletrzích v zahraničí výrobky prezentujeme na stáncích CzechTradu.

Sense Vital Air

Dnes vyvážíte většinu své produkce, okolo 70 procent. Díky čemu se vám daří uspět v zahraniční konkurenci?

Já se domnívám, že to je především díky osvětě u zákazníků, školením distributorů. Není ovšem jednoduché produkt distribuovat. Zatím se nám neosvědčilo, že bychom ho dali někam do prodejen a čekali, že si pro něj zákazník přijde nebo nás osloví na internetu. A nám jde hlavně o to, aby zákazníci opravdu věděli, co si kupují a proč si to kupují.

Náš produkt je dražší, protože využíváme kov, sklo a kvalitní certifikované dubové dřevo. A věřím, že lidé to ocení, řekl bych, že na tyto věci postupně mění názor. Tak jako ho změnili v potravinách, v důsledku čehož vzniká spousta prodejen s biopotravinami a podobně. Myslím si, že stejně tak lidé potřebují vědět, jak důležité je to, v jakém prostředí žijí.

A my jim říkáme, protože to víme z různých analýz, že prostředí, které obýváme, v němž trávíme cca 90 % svého času, bývá dvakrát až pětkrát horší než je kvalita ovzduší venku.

Daří se vám o tom potenciální zákazníky přesvědčit?

Ano, hlavně se nám daří hledat partnery a distributory v zahraničí, kteří zboží dál prodávají koncovým uživatelům. A také se snažíme, aby náš prodejní řetězec nebyl vícestupňový, aby přímo navázaný. Čili my jako výrobce školíme distributora a mezi námi už není nikdo. Distributor pak už rovnou prodává koncovému zákazníkovi.

Nedávno jste získali poměrně prestižní ocenění na Mezinárodním technickém veletrhu v Bulharsku v Plovdivu. Můžete přiblížit o co šlo a za co přesně jste cenu dostali?

Zúčastnili jsme se Zlaté medaile na 75. Mezinárodním technickém veletrhu v Plovdivu, což je obrovský veletrh. Já bych řekl, že minimálně srovnatelný s brněnským strojírenským veletrhem. Bylo tam víc než 530 vystavovatelů ze 34 zemí světa.

Úspěch jsme samozřejmě nečekali. Nicméně zlatou medaili jsme získali díky inovaci a ekologickému přístupu v oboru čištění vzduchu a vody. Na to jsme hrozně pyšní a samozřejmě nám to i marketingově pomáhá při prosazování našeho produktu na trhu.

Sense Vital Air

Jakým způsobem se vám podařilo dosáhnout toho, že je váš produkt takto ceněný z hlediska inovativnosti? Je to výsledek nějaké systematické práce, máte inovační tým nebo jak na tomto pracujete?

Jak už jsem řekl, šlo nám o to, abychom měli velmi kvalitní výrobek s vysokou účinností. Rozhodně pro nás nebyl nejdůležitější zisk. Chtěli jsme vyvinout konkurenceschopný výrobek s dlouhou životností filtru. Mimochodem, i filtry máme v kovu, snažíme se maximálně potlačovat plasty. Celkově nepoužíváme žádnou chemii.

A důvod je pro nás jasný. Když se podíváte například po okolí Prahy, zjistíte, že tam vznikla spousta továren, které se zabývají plastovou výrobou. Jenže v důsledku toho došlo ve Středočeském kraji k velkému nárůstu rakovinotvorných látek v ovzduší. Proto jsme nechtěli plastovou výrobu podporovat.

Už jste zmiňoval spolupráci s agenturou CzechTrade. Mohl byste zhodnotit, jak jste s ní spokojeni a co vám na té spolupráce vyhovuje?

Především to, že CzechTrade má svoje kanceláře v zahraničí. Když se pak s CzechTradem zúčastníme veletrhu, díky tomu už dopředu víme, s kým se na veletrhu setkáme. Dokážeme si nadefinovat partnery, to, koho hledáme a CzechTrade tam pro nás se znalostmi místního trhu odvede spoustu práce. Takže přijedeme a víme, s kým tam budeme jednat, co to je za firmu, jak dlouho funguje, jaké má obraty, jak je úspěšná v dané zemi. To všechno nám práci v mnoha ohledech ulehčuje, ba dokonce zrychluje.

Co je pro vás ve vašem podnikání největší problém, s čím se nejvíc potýkáte?

Určitě financování rozběhu firmy. To je vždycky problém, protože vám nikdo nechce půjčit na to, že máte nějaký nápad. Jdete do banky a tam vám řeknou ukažte mi daňová přiznání za poslední tři roky. A pak se teprve budeme bavit, jestli vám půjčíme.

Čili startup je vždycky ve velmi nevýhodné pozici. My jsme začali díky tomu, že se nám podařilo vydat dluhopisy. A protože lidé věří ekologii a věří systému obecně, tak jsme pro start projektu dokázali získat dostatečné zdroje.

Martin Zika

Sense Vital Air

Společnost Sense Vital Air vznikla v roce 2017 poté, co vyvinula a certifikovala designovou čističku vzduchu z kvalitních přírodních materiálů (sklo, dřevo, kov). Firma dnes přes 70 procent své produkce úspěšně prodává v zahraničí, odkud si dokonce nedávno přivezla i prestižní ocenění.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Elektronika a elektrotechnika

Doporučujeme