Karlovarský kraj a jeho partneři nabízejí obcím spolupráci v oblasti IT technologií

Karlovarský kraj podepsal v roce 2022 memorandum s Czech Smart City Cluster (CSCC) o spolupráci v oblasti SMART s cílem rozvíjet myšlenky vzájemného propojení aktivit a prvků v Karlovarském kraji.

Tato spolupráce s Czech Smart City Cluster (CSCC) nabízí příležitost podporovat koncepci chytrých obcí (SMART Village), měst (SMART City) a regionů (SMART Region), využití nových technologických řešení a inovativních přístupů, které zvyšují kvalitu života obyvatel a podporují udržitelný hospodářský růst a regionální rozvoj.

Ilustrační fotografie

​V téže době byla dokončena Strategie ICT Karlovarského kraje, která se nejen zabývá současným stavem IT, ale i možnostmi rozvoje a spolupráce IT v rámci územní působnosti kraje. „Karlovarský kraj patří v oblasti IT a digitalizace mezi úspěšné regiony. Také proto jsme chtěli vytvořit strategii, která pomůže s rozvojem IT a smart služeb nejen Krajskému úřadu, ale také obcím a městům na našem území.

Součástí Strategie ICT je takzvaný zásobník projektů, jenž se zaměřuje na problémové a rozvojové oblasti v rámci IT s předpokladem, že bude využitelný právě pro zmíněné obce s rozšířenou působností v rámci Karlovarského kraje,“ uvedl náměstek hejtmana s gescí v oblasti informačních technologií Vojtěch Franta.

Dalším aktuálním tématem, které je pro některá území kraje problémové, je pokrytí GSM a internetem. Z tohoto důvodu vzniká další memorandum. Toto řeší spolupráci mezi Karlovarským krajem a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, zastoupeným projektem Broadband Competence Office (BCO).

Ilustrační fotografie

Součástí této spolupráce je vytipování problematických míst, a to ve spolupráci s obcemi. Tato problematická místa jsou pak následně řešena v koordinaci s BCO a předávána na Český telekomunikační úřad.

Na základě těchto problematik vznikla iniciativa náměstka hejtmana Vojtěcha Franty, a to v podobě společných návštěv a jednání se zástupci jednotlivých partnerů a Karlovarského kraje. Účelem iniciativy je především informovat a nabídnout možnosti spolupráce vedení měst (ORP), tajemníkům a informatikům jednotlivých úřadů, definovat společná témata a pokusit je dále posunout a řešit.

Redakčně upravená tisková zpráva Karlovarského kraje

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme