Karlovarský kraj bude pokračovat v rozvoji inovačního prostředí

Karlovarský kraj patří mezi regiony, které se dlouhodobě potýkají s nižší úrovní hospodářského růstu. Jednou z cest, jak přispět k jeho opětovnému nastartování je podpora výzkumu, vývoje a inovací. Prostřednictvím projektu Smart Akcelerátor 2.0 půjde nyní na rozvoj inovačního prostředí téměř 45 milionů korun.V rámci projektu Smart Akcelerátor 2.0 bude podpořen především rozvoj lázeňství a balneologie a zároveň dojde k podpoře aktivit, které připraví region na postupné ukončování těžby uhlí a příchod nových strategických investorů. Projekt je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a realizuje jej Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje.

„Snažíme se stavět na přirozených konkurenčních výhodách našeho kraje, a proto základním předpokladem pro rozvoj výzkumných aktivit bylo založení Institutu lázeňství a balneologie. Z projektu bude podpořena činnost této veřejné výzkumné instituce i rozvoj lidských zdrojů. S útlumem těžby navíc vyvstávají nové výzvy, které Smart Akcelerátor 2.0 pomůže lépe uchopit a zároveň rozvinout. Jsem rád, že i díky programu RE:START, jenž je určen pro strukturálně postižené regiony, byla celková alokace pro náš kraj navýšena z původních 25 milionů korun na téměř 45 milionů korun,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky Josef Janů.

Do realizace projektu budou zapojeni odborníci z podnikového, výzkumného a veřejného sektoru, kteří napomohou lépe zacílit podporu inovačnímu prostředí. Mezi aktivity projektu bude patřit také zmapování inovací ve městech a obcích v regionu a finanční podpora ve formě takzvaných asistenčních voucherů, které bude možné využít na přípravu a realizaci strategických projektových záměrů. Na tyto účely bude vyčleněna částka ve výši 3 miliony korun. Projekt přispěje rovněž k výchově mladých talentů a k rozvoji jejich kreativních dovedností a znalostí. Pokračovat bude i marketingová kampaň „Žijeme regionem“, jež si klade za cíl podpořit zdravou míru patriotismu zejména u malých lidí tak, aby měli chuť a zájem rozvíjet svou kariéru či podnikání v Karlovarském kraji. Ukončení projektu je naplánováno k 31. prosinci roku 2022.

Doporučujeme