Karlovarský kraj chce podpořit inovace, vytvoří společné pracoviště se ZČU

Karlovarský kraj chce pomoci lidem v regionu najít zajímavé profesní uplatnění i po útlumu těžby. Se Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU) chce vytvořit podmínky pro zřízení společného krajského pracoviště „Research Point“, orientovaného na rozvojové aktivity a inovativní projekty.

Na jednání s hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kulhánkem a krajským radním Jindřichem Čermákem to potvrdil děkan Fakulty strojní ZČU Milan Edl.

ZČU by mohla v kraji spustit profesně orientované vzdělávací programy, které by lidem umožňovaly získat další vzdělání, jež cílí na nové technologie. Bylo by také možné doplnit si vzdělání přesně na míru podle požadavku firem z nových odvětví.

„Před námi je neopakovatelná příležitost transformace regionu. Čeká nás přechod od těžebního průmyslu k oblasti neuhelné energetiky, digitálních technologií a inovací. Zároveň musíme pomoci lidem uplatnit se v nových profesích, propojit požadavky praxe se vzděláváním. A tou cestou je právě spojení s vysokoškolským sektorem,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Podle zástupců Západočeské univerzity se už nyní výzkumná centra fungující v rámci univerzity zaměřují na vytváření technologických hubů. Například spolupráce na digitálním inovačním hubu vzniká ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání a subjekty z Plzeňského a Jihočeského kraje.

„Pojďme se kromě tradičních průmyslů zaměřit na perspektivní témata, jako jsou cirkulární ekonomika, ekologické zdroje energie, umělá inteligence či průmyslový design. Karlovarský kraj přece může být příjemným místem k žití, kde je možné dělat věci s dopadem pro celý svět. V krátké době na to navíc bude možné získat jedinečné finanční zdroje z EU,“ popsal Petr Kavalíř, ředitel výzkumného centra NTC Západočeské univerzity.  

Krajský radní Jindřich Čermák doplnil, že spolupráci lze rozvíjet i se středními školami. „Mimo jiné Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská v Karlových Varech úspěšně buduje kontakty s firmami v kraji a dokážu si představit, že podobně zajímavá spolupráce by mohla vzniknout například s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara.“  

Prvním krokem spolupráce Karlovarského kraje a ZČU v této oblasti bude vytvoření pracovní skupiny, která zmapuje příležitosti regionu a připraví transformační vizi. Činnost skupiny by mohla vyústit právě ve vznik společného regionálního pracoviště.

Redakčně upravená tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje

• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme