Karlovarský kraj nabídne opět dotace v oblasti životního prostředí

Celkem 8 programů, v rámci kterých lze čerpat finance z krajského rozpočtu v oblasti životního prostředí, vyhlásil pro letošní rok Karlovarský kraj. Zcela nově budou moci žadatelé získat peníze i na preventivní opatření proti suchu, zadržení vody v krajině a péči o zeleň.

Mezi dotačními programy nechybí oblíbené příspěvky na podporu včelařství, na budování vodovodů a kanalizací v obcích, na likvidaci invazních rostlin či na snížení výskytu prasete divokého. „Poprvé letos budou moci žadatelé získat finance na opatření proti suchu. Reagujeme tak na problematiku nedostatku v krajině, což je v současné době hodně diskutované téma,“ uvedl krajský radní Karel Jakobec. Žádosti mohou zájemci i v tomto roce podávat elektronicky, veškeré dotační programy a důležité termíny najdou na titulní stránce Karlovarského kraje, v záložce Dotace/Dotační programy.

Kraj také 29. ledna 2020 od 16:00 hodin pořádá informační seminář pro žadatele v zastupitelském sále budovy A krajského úřadu v Karlových Varech Dvorech. „Účastníkům představíme jednotlivé dotační programy, upozorníme na nejčastější chyby při podávání žádostí o dotaci a při předkládání finančního vypořádání. V diskuzi se určitě dostaneme i k dalším důležitým informacím,“ dodal Karel Jakobec.

• Teritorium: Karlovarský kraj
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme