Karlovarský kraj přichystal změny v dotačních programech

Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém prosincovém zasedání odsouhlasilo změny v dotačních titulech. Žadatelé, kteří chtějí získat podporu od Karlovarského kraje, tak musí od nového roku počítat s několika novinkami. Nejenomže dojde k navýšení počtu vyhlašovaných programů a uvolnění většího objemu finančních prostředků, ale zavedena budou i nová technologická opatření, jež urychlí příjem a administraci došlých žádostí.Kraj například nabídne pět nových dotačních programů. Mezi nimi je mimo jiné program na podporu terénních a ambulantních sociálních služeb či na přípravu účastníků olympiády dětí a mládeže. Celkem tedy bude v příštím roce vyhlašovat 45 dotačních programů. K výraznému navýšení finančních prostředků pak došlo u programu na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení či na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže.

Pokračovat se bude i v osvědčeném elektronickém příjmu žádostí o dotace, který je pro žadatele daleko komfortnější. Nově si však budou moci žádost předpřipravit a uložit v systému, a to ještě před začátkem lhůty pro její podání. Ve stanoveném termínu jí pak jednoduše odešlou. Doručit kraji listinnou žádost včetně příloh bude rovněž možné prostřednictvím datové zprávy. Počítá se ale i s tím, že žadatel může dorazit ve druhé fázi na krajský úřad s dokumenty v takzvané papírové podobě, pokud nebude chtít využít elektronickou formu.

„Od nových technologických opatření si kraj slibuje zjednodušení a optimalizaci administrativních postupů, zrychlení tvorby smluv a tím také rychlejší vyplacení peněz. V souvislosti s navýšením počtu vyhlašovaných dotačních programů pak předpokládáme, že naopak dojde ke snížení počtu individuálních žádostí o dotaci, které jsou předkládány v průběhu celého roku. Věřím, že připravované změny žadatelé jistě ocení a že jim usnadní realizaci připravených akcí,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Ta také připomněla, že letos zazněla oprávněná kritika především ze strany starostů a některých dalších žadatelů v tom smyslu, že některé dotace byly schváleny až v podzimních měsících. „Jsem proto velmi ráda, že Rada kraje schválila vyhlášení 29 dotačních programů už nyní, protože se tak udělené dotace mohou schválit na dubnovém jednání krajského zastupitelstva a žadatelé se včas dozvědí, kolik finančních prostředků obdrží. Podstatně jednodušeji mohou uskutečnit naplánované akce a zabezpečit svoji činnost,“ vysvětlila hejtmanka.

Přehled všech vyhlášených dotačních titulů pro rok 2019 najdou žadatelé na webových stránkách Karlovarského kraje: www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx a na nově zřízeném informačním webu programy.kr-karlovarsky.cz/. Nechybí ani kontakty na úředníky zajišťující administraci dotačních programů, kteří jsou připraveni zájemcům o dotaci ochotně poradit.

Doporučujeme