Karlovarský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci s ČVUT

V Karlovarském kraji v budoucnu vznikne pobočka Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického. Nabízet by měla výuku v bakalářských studijních programech v oblasti civilního letectví. Vyplývá to ze smlouvy, kterou dnes slavnostně podepsala hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová a děkan fakulty Pavel Hrubeš.V nové pobočce by se měli vzdělávat studenti v bakalářských programech, jako je například Letecká doprava, Profesionální pilot či Technologie údržby letadel. Podle poptávky by nabídku mohly v budoucnu obohatit i další programy, včetně těch magisterských. Školu budou navštěvovat nejenom čeští, ale také zahraniční studenti a výuka by zde měla probíhat v angličtině. Obě strany tak reagují na stávající situaci v oblasti letecké dopravy, kde chybí jak piloti, tak i pozemní letištní personál.

„Jsem ráda, že se nám podařilo vedení fakulty přesvědčit o tom, že Karlovarský kraj je ideálním místem pro otevření jejich pobočky a že naše letiště má velký potenciál. ČVUT navíc dlouhodobě spolupracuje se společností F Air, jež chce u nás zřídit výukové středisko pro piloty civilních letadel. V našem regionu tak vznikne plnohodnotná veřejná vysoká škola, která věřím, přivede do našeho kraje mnoho českých a zahraničních studentů a ti zde po ukončení studia i zůstanou. Kromě atraktivních oborů vzdělávání nabídne navíc nová pracovní místa a v budoucnu může dojít k jejímu propojení s BMW. Doufám tedy, že o nabízené studium bude velký zájem,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

V rámci uzavřené smlouvy se obě dvě strany zavázaly, že vyvinou potřebné úsilí k tomu, aby vybudovaly potřebnou infrastrukturu, zajistily ubytovací a stravovací kapacity a zařízení pro volnočasové a sportovní aktivity studentů. Do šesti měsíců od podpisu smlouvy by pak měla vzniknout pracovní skupina, která do konce ledna příštího roku zpracuje plán realizace projektu včetně finančních nákladů s výhledem do roku 2023. Ty si ponese každá strana podle toho, jaký úkol bude zrovna zajištovat.

Doporučujeme