Katalog českých digitálních řešení Czech Digital Solutions

Hospodářská komora spolu s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a ICT Unií iniciovala v roce 2021 vznik webového katalogu, který shromažďuje unikátní řešení, jež české firmy z oboru IT a komunikace nabízejí svým zahraničním partnerům.

Často se jedná o sofistikované aplikace, třídění sběru dat, systémové integrace a podobně. Katalog funguje na webové stránce Czech Digital Solutions a je provozován ve spolupráci se společností DirectIT. Zaměřuje se primárně na firmy, které jsou schopny svá digitální řešení exportovat, a některé je už úspěšně exportují.

Ilustrační fotografie

Katalog je v rámci oboru ICT dále členěný na 21 podkategorií, které usnadňují orientaci pro uživatele, a zároveň dokládá kompetentnost a konkurenceschopnost českých digitálních firem. Důležitost zapojení Ministerstva zahraničních věcí ČR spočívá v aktivním využívání katalogu ekonomickými diplomaty českých zastupitelských úřadů v celém světě pro jednání s relevantními partnery, dále k prezentaci České republiky a jejího techno logického kapitálu. Tímto způsobem se české digitální firmy mohou dostat na zahraniční trhy, získat nové partnery a stát se součástí prezentačních akcí s účastí ekonomických diplomatů.

Co projekt firmám nabízí?

Pro samotné firmy je registrace na portálu zdarma, k základnímu popisu konkrétního digitálního řešení dostanou s měsíční periodicitou tzv. infobrief, tedy přehled zajímavých příležitostí (akce, tendry, nabídky a další) a novinek ve svém oboru. O tom, že prezentace v katalogu Czech Digital Solutions je pro firmy atraktivní, svědčí i jejich počet, který za první rok existence výrazně přesáhl stovku.

Kromě této základní prezentace se firmám nabízí i pokročilá nadstavba, kdy mohou zřídit svou virtuální pobočku v daném cílovém regionu a využít benefitů, jako jsou dedikovaná asistence při nastavení strategie pro dané teritorium, plánování schůzek s partnery i ekonomickými diplomaty, individualizovaný informační servis, rozšířená prezentace a propagace, jakož i přednost při účasti v podnikatelských delegacích směřujících do zahraničí v daném oboru.

A co se chystá?

Hospodářská komora se nyní intenzivně zabývá vyhodnocením dosavadního fungování portálu Czech Digital Solutions a i na základě zpětné vazby od firem plánuje ještě více přizpůsobit katalog potřebám českých firem. Předmětem analýzy je kromě větší přehlednosti i případné rozšíření o další technologické obory, jejichž představitelé mají zájem o tuto formu propagace v zahraničí. České firmy mají často velmi zajímavé produkty a služby, které jsou globálně konkurenceschopné a v mnoha případech technologicky značně pokročilé.

V čem však Česko zaostává, je efektivní a jednotná propagace a prezentace, zejména na úrovni státu. Přestože ekonomičtí diplomaté a zastupitelské úřady obecně odvádějí vynikající práci, ve srovnání s jinými zeměmi není česká propagace na světové úrovni. Hospodářská komora dlouhodobě upozorňuje na to, že bez jednotné a konzistentní zahraniční prezentace České re publiky, jejích předností a jejích firem není možné obstát v globální konkurenci. Přesto i tento dílčí nástroj, kterým katalog Czech Digital Solutions je, může pomoci zejména v prezentaci technologické pokročilosti českých digitálních řešení.

Chcete se také zapojit do Czech Digital Solutions?
Kontaktujte Bc. Kristýnu Mrázovou
Zahraniční odbor HK ČR
mrazova@komora.cz
mobil: 724 613 018

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Jiří Hansl, ředitel Zahraničního odboru HK ČR

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme