Kazachstán omezuje obchod s některými zemědělskými produkty

Výbor pro veterinární kontrolu a dohled Ministerstva zemědělství Kazachstánu zavedl od 9. března 2023 (na dobu neurčitou) dočasné omezení na dovoz skotu a hovězího masa z Brazílie.

Rozhodnutí kazašského výboru vychází ze zprávy Světové organizace pro zdraví zvířat, která vydala zprávu o výskytu BSE v Brazílii.

Ilustrační fotografie

Podle kazašského Výboru pro veterinární kontrolu je zakázán dovoz a tranzit u následujících komodit: živý skot, hovězí maso s kostí, hovězí vnitřnosti, hovězí maso získané mechanickým vykostěním, vykostěné hovězí maso získané ze skotu staršího 30 měsíců, zpracované hovězí bílkoviny určené ke krmení hospodářských zvířat a krmiva pro hospodářská zvířata, která zahrnují zpracované hovězí bílkoviny, s výjimkou mléčných.

Nutno podotknout, že zmrazené hovězí maso z Brazílie, které se dováží do Kazachstánu, patří mezi nejlevnější a využívá se jako surovina pro masozpracující průmysl.

Namíchat si müsli po svém? „Zábavné pochoutky“ firmy Mixit uspěly i ve světě

Kazachstán uvažuje o dočasném zákazu vývozu ryb

Kazašský výbor pro rybářství zahájil projednávání návrhu nařízení ministra ekologie a přírodních zdrojů Kazachstánu o prozatímním zákazu vývozu ryb ze země. V nařízení se navrhuje po dobu šesti měsíců zavést zákaz vývozu zmražených, čerstvě zmražených nebo chlazených ryb, a to konkrétně u sumce (s výjimkou hnědého nebo afrického) a tloušťů.

Pro informaci, Kazachstán ročně vyváží 22,5 tis. tun ryb a rybích produktů, z čehož 55 %, tj. 12,3 tis. tun, jsou nezpracované ryby.

V r. 2022 bylo v Kazachstánu zpracováno 31,2 tis. tun ryb. Celková výrobní, respektive zpracující kapacita všech podniků v zemi je 142 tis. tun ročně. To znamená, že vytížení stávajících rybyzpracujících podniků je asi 22 %.

Podle zmíněného návrhu jsou kapacity místních podniků nedostatečně využity a vývoz nezpracovaných ryb má z ekonomického hlediska menší přidanou hodnotu než ryby zpracované.

Podle výsledků z loňského roku se vývoz ryb do zemí EU zvýšil téměř 1,5krát a činil 8,7 tis. tun. Hlavními dovozci byli: Polsko, Slovensko, Česká republika, Nizozemsko, Litva, Lotyšsko, Dánsko, Rakousko a Německo.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme