Kazachstán plánuje podporu rostlinné výroby a další novinky ze sektoru zemědělství

Prezident Kazachstánu Tokajev vytknul Ministerstvu zemědělství závislost farmářů na dovozu semen ze zahraničí a nařídil vládě, aby rozvíjela a podpořila primární produkci osiv na základě experimentálních farem.

Ministr zemědělství Karašukeev sdělil, že jeho resort připravuje vypracování samostatné Strategie pro zajištění semen a zemědělských plodin a snižování závislosti na dovozu.

Ilustrační fotografie

Pro splnění plánovaných úkolů tak v zemi vznikne vědecko-výrobní centrum pro produkci osiv. Pozornost bude podle šéfa ministerstva věnována také zlepšování materiálně technické základny semenářství na všech úrovních. Od příštího roku bude navíc – podle zkušeností z vyspělých zemí – zaveden nový informační systém, který umožní digitálně sledovat kvalitu semen.

Kazachstán po nepokojích? Ekonomiku čekají změny

Prodloužení zákazu vývozu skotu z Kazachstánu do zahraničí

Ministerstvo zemědělství Kazachstánu prodlouží zákaz vývozu živého skotu do zahraničí, a to do 28. února 2023. Toto opatření se citelně dotkne chovatelů hospodářských zvířat v Kazachstánu, protože náklady na krmiva, veterinární léčiva a zemědělské stroje rostou rychleji než výkupní ceny masa.

Závody na zpracování masa přitom zůstávají nevytížené a současně s tím roste dovoz uzenin a hotových masných výrobků do Kazachstánu. Např. se do Kazachstánu v r. 2021 dovezlo 46,9 tis. tun hotových masných výrobků, což je o 22 % více než o rok dříve. Celková hodnota dovozu uzenin za rok činila 109,4 mil. USD.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme