Kazachstán prodloužil výjimečný stav

Dne 27. dubna 2020 vydal prezident Tokajev prohlášení, ve kterém informoval o prodloužení výjimečného stavu v Kazachstánu do 7:00 hod. 11. května 2020. Výjimečný stav byl vyhlášen od 16. března 2020 a původně měl skončit 15. dubna 2020. Dne 14. dubna 2020 byl prodloužen do 1. května 2020.

Almaty, Kazachstán
Almaty, Kazachstán

Dne 15. března 2020, v souvislosti s oznámením Světové zdravotnické organizace o  pandemii nového koronaviru covid-19 a za účelem ochrany života a zdraví občanů, podepsal prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Tokajev nařízení, kterým se v zemi zavádí výjimečný stav, a to s platností od 16. března 2020 do 15. dubna 2020. Dne 14. dubna byl výjimečný stav v Kazachstánu prodloužen do 1. května 2020, dne 27. dubna prezident oznámil jeho další prodloužení do 7:00 hod. 11. května 2020. Současně dodal, že pokud nedojde k výraznému navyšování počtu nakažených, bude výjimečný stav k 11. květnu 2020 ukončen. 

Vyhlášením výjimečného stavu Kazachstánu mají cizinci, včetně českých občanů, dočasný zákaz vstupu na území země (návrat do vlasti je povolen). Zároveň velvyslanectví ČR upozorňuje na rozsáhlá omezení v rámci letecké a pozemní dopravy do/z Kazachstánu.

Mezinárodní lety z Kazachstánu v současné době operuje pouze letecká společnost Air Astana z Atyrau a Uralsku. Většina státních hraničních přechodů Kazachstánu se sousedními zeměmi je pro automobilovou dopravu uzavřena. Od 1. května 2020 bude obnovena první vnitrostátní linka na trase Nur-Sultan – Almaty.

S účinností od 17. dubna 2020 Kazachstán přerušil bezvízový styk s více než 50 zeměmi světa a zavádí vízovou povinnost do 1. listopadu 2020. Rozhodnutí se vztahuje na držitele cestovních a služebních pasů ČR, pro držitele diplomatických pasů platí na základě bilaterální dohody bezvízový vstup a pobyt po dobu 3 měsíců.

MZV Kazachstánu notifikovalo, že automaticky dochází k prodloužení pobytů občanům cizích zemí, kteří nemohli vzhledem k výjimečnému stavu a opatřením s ním souvisejících odcestovat z území Kazachstánu zpět do své vlasti. Zároveň se toto opatření vztahuje i na cizince, kteří přicestovali na území Kazachstánu v rámci bezvízového režimu s délkou pobytu do 30 dní – jedná se tedy i o české turisty. Doba pobytu se prodlužuje automaticky o 30 dní.  Pracoviště cizinecké policie pro cizince jsou do konce výjimečného stavu uzavřeny.

S účinností od půlnoci 19. března 2020 zavedla Státní komise pro výjimečný stav pod prezidentem Kazachstánu režim karantény pro 2 největší města v Kazachstánu, která jsou nejvíce zasažená nákazou – Nur-Sultan a Almaty. Dále s účinností od 22. března 2020 platí pro obě města úplná karanténa, tzn. že je pozastavena veškerá doprava do měst, vč. automobilové, autobusové, železniční a letecké, a nikdo nebude vpuštěn ani vypuštěn z měst. Tranzit je realizován bez zastavení ve městech. Všechny hraniční posty jsou uzavřeny.

Od 28. března 2020 došlo ke zpřísnění karanténních opatření pro města Nur-Sultan a Almaty. Od 30. března 2020 došlo k pozastavení činnosti všech společností a organizací na území Nur-Sultanu a Almaty, s výjimkou orgánů státní správy, akimátů (municipalit), institucí pro ochranu zdraví a médií. Dále jsou z nařízení vyloučeny lékárny, potravinové prodejny a organizace pro zajištění dostatečné životní úrovně.

Režim karantény byl částečně uvolněn od 20. dubna 2020, kdy svoji činnost mohly obnovit především průmyslové a stavební firmy a některé služby. S účinností od 1. dubna 2020 bylo rozhodnuto o pozastavení veškerých (vč. repatriačních) letů z/do Almaty a Nur-Sultanu. Aktuální seznam opatření platný pro režim karantény v Nur-Sultanu a Almaty naleznete na webu MZV ČR.

Od 17. dubna 2020 byl zaveden zpřísněný karanténní režim prakticky ve všech regionech Kazachstánu, který předpokládá omezení vjezdu/výjezdu a pohyb v rámci oblastí, pozastavení činnosti letišť, nádraží, bank, pošty, trhů, mešit, MHD a většiny firem a organizací. S ohledem na začátek ramadánu je zakázáno pořádání rodinných akcí a jiné formy shlukování lidí.

Aktuální oficiální zdroj k situaci s koronavirem v Kazachstánu, počty nakažených a seznam platných opatření naleznete na webu Coronavirus 2020.

Aktuální seznam opatření platný v Kazachstánu v souvislosti se zavedením výjimečného stavu najdete na webu MZV ČR. V souvislosti s rozšířením koronaviru v Kazachstánu mohou čeští občané v případě nouze kontaktovat Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu na telefonním čísle +7 7172 660 472, linka 475 v pracovní době, příp. na telefonním čísle stálé služby velvyslanectví +7 702 214 4498, které je k dispozici 24 hodin denně.

V případě vzniku otázek ke koronaviru, kontaktujte pohotovostní linku Ministerstva zdravotnictví Kazachstánu tel. 1406, příp. +7 7172 768 043. V případě zjištění příznaků virového onemocnění, zhoršení zdravotního stavu či jakýchkoli dalších zdravotních problémů a lékařských potřeb, kontaktujte linku 103 (linka záchranné služby, která vám poskytne další asistenci).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nur-Sultanu (Kazachstán).

• Teritorium: Kazachstán
• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme