Kazachstán zrušil bezvízový režim pro více než 50 zemí světa

Úřad předsedy vlády Kazachstánu zveřejnil dne 17. dubna 2020 nařízení, které s okamžitou platností ruší bezvízový styk Kazachstánu s více než 50 zeměmi světa, včetně České republiky, a zavádí vízovou povinnost do 1. listopadu 2020.

Na základě Rozhodnutí vlády Kazachstánu č. 220 ze dne 17. dubna 2020 „K některým otázkám vstupu a výstupu do/z Kazachstánu a pobytu cizinců v Kazachstánu“ došlo k úpravě bodu 17 Rozhodnutí vlády Kazachstánu č. 148 z 21. ledna 2012. Změnou tohoto bodu se pozastavuje jednostranný bezvízový režim pro občany 57 zemí s účinností od 17. dubna 2020 do 1. listopadu 2020, včetně ČR. Dosud mohli občané ČR pobývat na území Kazachstánu bez víza po dobu 30 dní. 

Pro držitele cestovních a služebních pasů ČR tak vznikla počínaje dnem 17. dubna 2020 do 1. listopadu 2020 povinnost obdržet vstupní vízum. Kromě předložení všech obligatorních náležitostí pro získání víza musí žadatelé  předložit potvrzení negativního testu na koronavirus vydané během posledních 48 hodin. Pro diplomatické pasy ČR se vzhledem k uzavřené dvoustranné dohodě nic nemění – bez víza 3 měsíce v průběhu období následujícího po dni prvního vstupu. 

​Příslušná opatření jsou přijata s cílem zabránit dalšímu rozšíření infekce koronaviru v Kazachstánu.

Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu upozorňuje, že v Kazachstánu platí do 1. května 2020 výjimečný stav. Do té doby mají cizinci dočasný zákaz vstupu na území Kazachstánu a je výrazně omezena mezinárodní (letecká) přeprava. 

Pro postup a podmínky získání víza do Kazachstánu prosím kontaktujte Velvyslanectví Kazachstánu v Praze, kontakt: Pod Hradbami 662/9, 160 00, tel.: +420-233-375-642, email: kzembas@gmail.com (velvyslanectví) nebo kazconsulprague@gmail.com (konzulární oddělení), webová stránka velvyslanectví.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nur-Sultanu (Kazachstán).

• Teritorium: Kazachstán
• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme