Kazachstán zvyšuje dovoz vajec a další novinky ze sektoru zemědělství

Náklady na produkci vajec v Kazachstánu rostou. Současně s tím však klesá produkce vajec a zvyšuje se jejich dovoz.

V lednu až září 2021 farmáři z Kazachstánu vyprodukovali 3,6 mld. kusů vajec, což je o 9 % méně než ve stejném období v roce 2019. Z produkce r. 2020 bylo 2,3 mld. kusů vajec prodáno do obchodních řetězců a stravovacích zařízení; 44,5 mil. ks vajec bylo vyvezeno, 4,6 mil. vajec bylo prodáno zpracovatelským společnostem.

Epizootická situace v Kazachstánu

Dne 26. října 2021 uspořádala Centrální komunikační služba prezidenta Republiky Kazachstán briefing na téma „O stavu rostlinolékařské a epizootické situace v Republice Kazachstán“.

Pověřený předseda Výboru pro veterinární kontrolu a dozor Ministerstva zemědělství Republiky Kazachstán pan Baurzhan Abyzbayev informoval o probíhajících úkonech k zajištění dobrého stavu zvířat na území Kazachstánu.

Konktrétně bylo provedeno 138,1 mil. očkování proti zvláště nebezpečným nákazám zvířat (což činí 90 % z celkového plánu očkování). Kromě toho bylo provedeno 52,5 mil. diagnostických testů (což je 75 % z ročního plánu).

Agrikomplex v Kazachstánu v letech 2021–2025

Za účelem zlepšení úrovně technické vybavenosti se bude v rámci Národního projektu rozvoje agrokomplexu na léta 2021–2025 pokračovat v investičních dotacích a budou se rozšiřovat leasingové programy na zemědělskou techniku.

Na brífinku Centrální komunikační služby to oznámil ministr zemědělství Kazachstánu Yerbol Karashukeyev. Kromě toho se plánuje zintenzivnit chov zvířat za účelem snížení závislosti na dovozu a zvýšení vývozu produktů živočišné výroby. Yerbol Karashukayev navíc dodal, že pandemie koronaviru ukázala, že hlavním úkolem je zajistit domácí trh. Spolu s prioritní exportní politikou jsou proto komplexně řešeny otázky nahrazování dovozu.

Ministerstvo zemědělství Kazachstánu v této souvislosti identifikovalo položky, které se nejvíc dovážejí (drůbeží maso, uzeniny, sýry a tvaroh, jablka, cukr a ryby), pro které budou vytvořeny investiční projekty. K dosažení těchto cílů budou realizovány řady státních podpůrných opatření, včetně zvýhodněných úvěrů, dotací, zajištění půdního fondu, infrastruktury a opatření na ochranu domácího trhu.

Export kazachstánských brambor klesl

Z Kazachstánu se objem vývozu brambor snížil více než dvojnásobně. Uzbekistán býval hlavním odběratelem kazachstánských brambor, ale v roce 2021 omezil nákupy od exportérů z Kazachstánu. Jestliže loni Uzbekistán dovezl 142,4 tis. tun této zeleniny, od ledna roku 2021 dovezl pouze 63 tis. tun.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme