Kazachstánská ekonomika pod tlakem: ropa, koronavirus

Kazachstánská ekonomika se dostala v posledních týdnech pod silný tlak. Přestože k 13. březnu 2020 nebyl žádný potvrzený případ infekce koronavirem, nicméně podle hlavního hygienika je pouze otázkou dní, kdy se tak stane. Ovšem již nyní, v důsledku poklesu cen ropy ve světě, se do problematické situace dostává zejména státní rozpočet. Vláda proto omezuje investiční výdaje, k tomu se připojuje zvýšená volatilita místní měny.

Koncem roku 2019 se výhled kazachstánské ekonomiky zdál být optimistický. Růst HDP byl očekáván ve výši 4,1 %, inflace byla cílena do koridoru 4 -6 % a schodek státního rozpočtu 2,1 % HDP.  Necelá třetina příjmů státního rozpočtu, ročně 7-8 mld USD, má původ v převodech z Národního fondu, kde se koncentrují příjmy z těžby surovin, zejména ropy. Původně počítal státní rozpočet s cenou ropy 55 USD/barel, ovšem ta se nyní pohybuje na výrazně nižších úrovních. K tomu se v lednu t.r. zastavil vývoz ropy do Číny, jelikož byla zaznamenána zvýšená úroveň chlororganických látek v ropě těžené na západě země společností, vlastněnou čínskou CNPC. Toto vše znamená prudké snížení příjmů Národního fondu minimálně o 3 mld USD, tedy na úroveň, která podle názoru místních expertů umožní zachování plánované výše převodů do státního rozpočtu po dobu maximálně 6 let, jelikož aktiva fondu se nyní odhadují na 60 mld USD.

V reakci na tento vývoj přijal Kazachstán několik opatření. Na výdajové straně vydal prezident Tokajev příkaz uspořit v přepočtu cca 10 mld Kč. Premiér Mamin avizoval další úsporná opatření, která nemají mít dopad na sociální oblast, bude se jednat o odsunutí realizace neprioritních investičních projektů, o které se bude jednat, není zatím specifikováno. Na příjmové straně se stát zaměří na dividendy získávané od státem vlastněných podniků (pozn.: což zřejmě vyústí v omezení investic také z jejich strany).

Vývoj cen ropy se projevil také na kurzu místní měny Tenge, který se vůči USD za měsíc snížil z 376 KZT/USD na 400 KZT/USD. Národní banka Kazachstánu zareagovala zvýšením základní úrokové míry z 9,25 % na 12 %, oznámila připravenost k intervencím a státem vlastněné podniky jsou nově povinny s ní koordinovat jejich směnné operace.  S ohledem na propojenost místní ekonomiky s ruskou však nenechává aktuální kurz KZT vůči Rublu na úrovni kolem 5,5 KZT/Rubl příliš prostoru pro posílení, jelikož po většinu roku 2019 se Rubl prodával za cenu kolem 6 KZT.

Je zřejmé, že odhad růstu HDP Kazachstánu je příliš optimistický. Případné rozšíření COVID-19 negativní trend ještě prohloubí. Čeští vývozci musí v současné době počítat se zvýšenou volatilitou kurzu KZT vůči EUR.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nur-Sultanu (Kazachstán). Autor: Mgr. Luboš Joza, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Kazachstán
• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme