Kazašské ministerstvo zemědělství má ambiciózní plán na podporu zemědělství a potravinářství

O tom, jak by se měl rozvíjet zemědělsko-průmyslový komplex Kazachstánu v tomto a v příštím roce informoval ministr zemědělství Kazachstánu 23. ledna 2023 na rozšířeném zasedání rady ministerstva zemědělství.

Erbol Karashukeyev se zaměřil na hlavní oblasti, zejména na rostlinnou výrobu. Zde se plánuje navýšení výměry na 23,2 mil. ha. Rozšíření se dotkne obilnin a luštěnin, cukrové řepy a také zeleniny a melounů.

Ilustrační foto

Dojde k omezení výsevu plodin náročných na vláhu (jako je bavlna). Letos se její plocha zmenší o 13,8 tis. ha a bude celkově činit 112,5 tis. ha. Naopak u rýže se plánuje zasít na 97,7 tis. ha, což je o 9,9 tis ha více než v loňském roce.

U živočišné výroby je jedním z klíčových úkolů ministerstva zajištění krmné základny pro hospodářská zvířata. V rámci Plánu rozvoje výroby krmiv bude rozšířen seznam pěstovaných víceletých a jednoletých trav a také silážních plodin. Nevhodná krmiva budou nahrazena výživově hodnotnějšími. Ministr zemědělství rovněž podotknul, že je nutné zvýšit úroveň plemenné hodnoty hospodářských zvířat. K dosažení těchto cílů byl v loňském roce novelizován zákon o chovu hospodářských zvířat.

V Jordánsku Češi uspěli se sklem, voňavkami i fotovoltaikou

Zvláštní pozornost věnoval ministr zemědělství i problematice zpracování zemědělských produktů. V tomto roce se plánuje otevřít sedm masokombinátů s kapacitou 50 tis. tun ročně. Dále je plánována modernizace pěti mlékáren s celkovou kapacitou 25 tis. tun mléka ročně. Dalších pět projektů bude zahájeno v oblasti zpracování rostlinných produktů. Na následujících pět let se plánuje i realizace projektů v oblasti cukrovarnictví.

Očekáváné náklady na implementaci aktivit tohoto plánu na podporu zemědělství a potravinářství činí cca 800 mil. €. Ty budou použity na realizaci 178 dalších investičních projektů zahrnujících 105 mléčných farem, 28 skladů zeleniny, 12 drůbežích farem a 27 projektů v oblasti zavlažování.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme