Kdo chce pomoci v boji s koronavirem? Šance pro české startupy

Evropská komise naléhavě vyzývá start-upy a malé a střední podniky s technologiemi a inovacemi, které mohou pomoci v boji s léčbou, testováním či monitorováním v souvislosti s pandemií COVID-19, aby se přihlásily do nejbližší výzvy EIC Accelerator. Pro firmy jsou k dispozici desítky milionů eur.

Alokace výzvy je přesně 164 milionů eur. Výzva nemá žádná tematická omezení, je v režimu „bottom-up“. To znamená, že neexistují žádné tematické priority.

Žadatelé, kteří předloží jakékoli řešení, které pomůže v boji s COVID-19, budou hodnoceni stejným způsobem jako ostatní žadatelé.

Komise se bude snažit urychlit přidělování grantů EIC a tzv. „blended finance“ (tj. financování, které kombinuje grant a kapitálové investice) a usnadní těmto projektům přístup k jiným zdrojům financování a investic.

European Innovation Council (Evropská rada pro inovace) již v předchozích kolech výzev podpořila některé inovativní projekty zaměřené na řešení COVID-19, jako například EpiShuttle project pro speciální izolační jednotky, m-TAP project pro filtrační technologii na odstranění infikovaného materiálu a MBENT project, který se zabývá mapováním pohybu lidí v období epidemií.

Podrobnější informace k výzvě

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme