Kdynium exportuje do celé Evropy díky dva tisíce let staré technologii a inovacím

Bez eura má firma Kdynium horší podmínky na trhu, než její slovenská konkurence. Podnik se zbavil závislosti na dominantním odběrateli a rozložil zakázky mezi větší počet partnerů. S vývozem pomáhají veletrhy i vyhledávání na internetu.

Tradice výroby přesných odlitků metodou vytavitelného modelu vytvořeného z vosku sahá v západočeské Kdyni do roku 1954, kdy se tato technologie začala používat v rámci tehdejších Kdyňských strojíren. Po různých transformacích působí od roku 1992 společnost pod jménem Kdynium. Podnik s dvěma sty padesáti zaměstnanci a obratem přibližně dvě stě milionů korun exportuje zhruba dvě třetiny své produkce.

Z toho zhruba 80 procent produkce míří do sousedního Německa. „Německo je rozhodně náš největší a tradiční zákazník. Obchoduje se nám s ním nejsnáze jako se zemí, která je nám nejbližší. Od začátku samostatné činnosti společnosti je pokud jde o export na prvním místě, s velkým odstupem před Rakouskem a Švýcarskem,“ vyzdvihuje podíl nejdůležitějšího zahraničního odbytiště firmy Kdynium její obchodní ředitel Vladimír Krejčí.

Video z firmy dále v článku

Překvapivá francouzská dvojka

Obchodní ředitel společnosti Kdynium Vladimír Krejčí. Foto: BusinessInfo.cz Loni se však na druhém místě ve vývozu objevila poněkud překvapivě Francie. „Ve Francii jsme se snažili prosadit několik let. Ale výsledky loňského roku vznikly na základě toho, že si nás zákazník našel sám. Celkový obrat Francie tvoří zakázky pro jednoho klienta,“ pokračuje Vladimír Krejčí a dodává: „Je to důkaz toho, jak snadno se vyhledává na internetu. Právě přes internet si nás francouzský zákazník našel.“

Přesto podle něj nelze říci, že by k této zakázce západočeská firma přišla bez práce. „Než se z první poptávky stane exportní země, trvá to několik let. V tomto případě byl objem výroby nejdříve 200 tisíc korun, pak 800 tisíc a najednou 18 milionů. Pro letošní rok byl plán 45 milionů, tedy další obrovský progres, ale zatím došlo k posunu projektu. I tak ale předpokládáme, že Francie zůstane v našem exportu na druhém místě,“ říká Vladimír Krejčí. Firma podle něj nemá ambice působit celosvětově, jejím cílem je Evropa, od Atlantiku po Ural.

Společnost vytváří především odlitky z oceli, nerezi, včetně CNC obrábění, tepelného zpracování a povrchových úprav. Dodává je na místo určení kdekoliv po Evropě. „Jde o výrobu tvarově složitých součástí s proměnlivou tloušťkou stěny, kde se dají použít materiály, které se nedodávají standardně v tyčích nebo v polotovarech. Takže výhodou je použití speciálních materiálů a možnost vytvořit tvarově složité odlitky,“ popisuje Vladimír Krejčí ze společnosti Kdynium.

Využití technologie je velmi široké. „Od šicích strojů po lokomotivu, jsou to všechny segmenty trhu,“ dodává Vladimír Krejčí. Největší, zhruba čtvrtinový podíl odběratelů tvoří automobilový průmysl, další využití nachází v oblastech dopravní a skladovací techniky, armatur, části strojů na výrobu plastových fólií, ale i ve výrobě zdravotnických potřeb, potravinářství apod.

Krize dominantního odběratele

Právě výsadní postavení automobilového průmyslu dopadlo na firmu z Kdyně velmi tvrdě v době ekonomické krize v letech 2008 až 2009. Tehdy tvořily 65 procent jejího obratu dodávky pro jednoho dominantního odběratele, automobilku Volkswagen.

„Během krize došlo k prudkému propadu na všech trzích, krize uspíšila ukončení výroby pro Volkswagen a zapříčinila velkou redukci personálu o zhruba padesát procent! Od roku 2009 jsme z toho propadu stoupali nepřetržitě každý rok o několik procent,“ upozorňuje Vladimír Krejčí. V důsledku krize Kdynium přestalo pro Volkswagen dodávat, poté výrazně diverzifikovalo výrobu, takže nyní 65 procent obratu tvoří 20 největších zákazníků.

„Stojíme na několika nohou, je to pro nás daleko bezpečnější. Mysleli jsme si, že to máme dobře ošetřené, ale v roce 2014 jsme se přesvědčili, že když nám zaskřípají tři zákazníci z první pětky, tak nás to rozkolísá úplně stejně. Takže je to taková sinusoida, není to jednoduché,“ podotýká Vladimír Krejčí.
• Oblasti podnikání: Hutní výroba | Služby
• Teritorium: Evropa | Francie | Německo | Zahraničí