Když vítr znemožní cestu do práce, má zaměstnanec neplacené volno

Orkán Sabine v noci zasáhnul Česko, a někteří lidé se ráno nemohli dostat do práce. Zaměstnanci mají v takové situaci právo na volno, které však není placené.

Jak správně postupovat? pokud vám silný vítr znemožnil cestu do práce, měli byste ihned kontaktovat zaměstnavatele a informovat nadřízené o vzniklé situaci. „Podle zákoníku práce se jedná o překážku v práci na straně zaměstnance. V takovém případě má právo na volno na nezbytně dlouhou dobu a zaměstnavatel nemůže trvat na tom, aby zaměstnanec do práce dorazil,“ říká Tomáš Surka z personálně-poradenské společnosti Quanta.

Za takové volno však nedostane pracovník žádnou odměnu, a přichází o část své mzdy. Zaměstnavatel si může od zaměstnance vyžádat „omluvenku“ od přepravní společnosti anebo mu nabídnout, aby si neplánované volno nadpracoval. „Nejčastěji se taková situace řeší domluvou. Zaměstnanec na ni nemusí přistoupit, na druhou stranu přijde o část výplaty,“ dodává Tomáš Surka z personálně-poradenské společnosti Quanta.

Někdy se může stát, že zaměstnanec sice do práce dorazí, ale kalamita znemožňuje její vykonávání. Zaměstnavatel jej může přeřadit na jinou práci za stejných mzdových podmínek. Když však přírodní živel nebo jeho následky brání ve vykonávání jakékoliv činnosti, vzniká tak zvaná překážka v práci a zaměstnanec zůstává doma a pobírá náhradu mzdy ve výši nejméně 60 procent.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Quanta

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Pracovní právo

Doporučujeme