Ke zvýšení hospodářského růstu Srbska je nutné zvýšit investice

Fiskální rada Srbska analyzovala strategii vlády pro rok 2019. Podle analýzy mělo Srbsko od roku 2010 kumulativní růst HDP pouze o 15 %, což je o polovinu méně, než průměr zemí střední a východní Evropy. Životní standard Srbska proto poměrně značně zaostává za zeměmi v regionu. HDP na obyvatele v Bulharsku je o třetinu vyšší než v Srbsku. V Rumunsku je pak vyšší o 50 % a polský HDP na obyvatele je ve srovnání se Srbskem dokonce dvojnásobný.


  • Země: CS – Srbsko
  • Datum zveřejnění: 31.12.2018

Hospodářské zaostávání Srbska za srovnatelnými zeměmi bude pravděpodobně pokračovat i v roce 2019. Růst HDP v Srbsku, se v r. 2019 odhaduje na 4,3 % a bude se pohybovat na průměru zemí střední a východní Evropy. Avšak přibližně 1% bod odhadovaného hospodářského růstu Srbska je tvořen oživením zemědělství z období sucha v roce 2017. Bez toho by růst ekonomiky Srbska v roce 2019 činil cca 3,3 % a byl by tak nižší, než průměr zemí střední a východní Evropy.

Způsob, jakým dosáhnout vysokého a udržitelného růstu, vidí fiskální rada ve zvýšení investic, které by měly činit 25 % HDP. V roce 2018 však dosáhnou investice pouze 18,5 % HDP a podle platné fiskální strategie se v příštím roce neočekávají žádné významné posuny.

Jak může stát ovlivnit nárůst investic? Fiskální rada doporučuje zvýšení investic do infrastruktury o 1 % HDP.

Zdroj: Danas
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Bělehrad.

Souborové přílohy

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme