Klasické nemocenské se živnostníkům nevyplatí. Výhodnější je pro ně komerční pojištění

Komplikovaný systém sociálního a zdravotního pojištění neumožňuje osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) za rozumné peníze získat výhody, jaké mají u zdravotního pojištění zaměstnanci. Flexibilnější je pro ně nabídka pojišťoven zaměřených na krytí pracovní neschopnosti nebo pobytu v nemocnici.Počet živnostníků (OSVČ), kteří si dobrovolně platí nemocenské pojištění, rapidně klesá. Ještě před deseti lety se pojistného účastnilo téměř 440 tisíc podnikatelů, v roce 2010 jich byla sotva třetina a poslední údaje ministerstva práce a sociálních věcí z roku 2012 hovoří o necelém statisíci. Pro živnostníky je finančně mnohem výhodnější zvolit nemocenské, případně životní pojištění od komerčních pojišťoven.

„Nabídka komerčních pojišťoven je podle mého názoru variabilnější a praktičtější. Nemocenské dostane zaměstnanec i OSVČ až od patnáctého dne nemoci. Ovšem zatímco zaměstnanci platí prvních 14 dní náhradu mzdy zaměstnavatel, OSVČ nedostane nic,“ upozorňuje daňová poradkyně Blanka Štarmanová ze společnosti TaxVision.

záchranný kruhNemocenské činí 60 procent denního vyměřovacího základu. Peněžitá pomoc v mateřství dosahuje 70 procent denního vyměřovacího základu. Výši nemocenského pojištění si nemůže OSVČ zvolit, odpovídá placeným zálohám na sociální pojištění.

Zálohy na sociální pojištění je možné libovolně zvyšovat a tím platit i větší částky za nemocenské. Navýšit si pouze nemocenské pojištění bez sociálního však není možné – v takovém případě by jen vznikl přeplatek na nemocenském pojištění.

„Zaměstnanec s platem 30 tisíc dostane náhradu mzdy a od patnáctého dne nemoci každý kalendářní den 512 korun, což odpovídá celkové měsíční částce kolem 15 tisíc korun. Aby měly OSVČ obdobnou nemocenskou, musely by na nemocenské pojištění platit 690 korun měsíčně, což zároveň znamená povinnost platit zálohy na sociální pojištění ve výši 8760 korun, celkem 9450 korun měsíčně. Myslím, že za roční částku 113 400 korun by v komerčních pojišťovnách dostal podnikatel nadstandardní pojištění přímo na míru,“ vypočítává Blanka Štarmanová.

Živnostník platí jako zaměstnanec a zaměstnavatel zároveň

Nejde o žádné znevýhodnění pro OSVČ, takto určené pojistné přesně odpovídá částce, kterou platí na sociální pojištění zaměstnanec a zaměstnavatel z platu 30 tisíc korun. Ovšem podnikatel, který měsíčně fakturuje 30 tisíc a nemá žádné další výdaje, si uplatní výdaje paušálem a vyjde mu povinnost platit pouze minimální zálohy na sociální pojištění včetně nemocenské.

„OSVČ platící minimální nemocenské pojistné 115 korun měsíčně dostane od patnáctého dne nemoci každý den 89 korun. Když by tedy chtěla návratnost ročního nemocenského pojištění, musela by stonat alespoň měsíc. To si může dovolit jen málokterý živnostník,“ míní Blanka Štarmanová a pokračuje:  „Nemocenské se proto vyplatí jen u dlouhodobých nemocí a hlavně u peněžité pomoci v mateřství, kterou rodič pobírá hned od prvního dne nástupu na mateřskou a v případě zaplaceného minimálního pojistného dostane 104 korun denně.“

V současné době nabízí pojišťovny různé produkty, díky kterým si mohou živnostníci simulovat klasické zdravotní pojištění. „Pojišťovny nabízejí jednak komerční připojištění na pobyt v nemocnici a také pojištění pro případ pracovní neschopnosti. Parametry jednotlivých ústavů se však výrazně liší,“ vysvětluje Tomáš Svoboda, finanční konzultant z Broker Consulting.

Podle výše pojistky a druhu pojišťovny se lze pojistit pro případ pracovní neschopnosti od patnáctého, pětadvacátého nebo padesátého dne nemoci. „Některé pojišťovny do té doby neplatí nic, jiné částku, kterou mají garantovanou zaměstnanci. V případě některých pojišťoven dostane klient po uplynutí třicátého dne nemoci krytí za celou dobu, kdy stonal.

Pokud však choří kratší čas, nedostane nic,“ popisuje Tomáš Svoboda parametry jednotlivých pojistek a pokračuje: „Kromě toho se objevují nové produkty. Například Pojišťovna ČSOB nebo Kooperativa nabízejí pojištění na 5 nebo 6 velmi vážných diagnóz. V případě, že zákazník vážně onemocní, platí se z pojistky například konzultace nebo léčba v zahraničí.“

Zájem o komerční pojištění na nemoc stále roste. „Zájem o pojištění pracovní neschopnosti je velký, jeho výhodnost si ale každý musí spočítat v souvislosti se svými příjmy a pojistnými podmínkami, které se na takové komerční pojištění vztahují,“ vysvětluje Václav Bálek, tiskový mluvčí Allianz pojišťovny.

Pojistka umožní snížit základ daně

Pokud se podnikatel rozhodne nemocenské pojištění simulovat životním pojištěním od soukromých pojišťoven, může si až o 12 tisíc korun ročně snížit základ daně. Slevu uplatní v daňovém přiznání s povinnou přílohou čítající potvrzení o zaplacení příspěvků na soukromé životní pojištění vydané pojišťovnou.

Slevu může využít i zaměstnanec v ročním zúčtování. Aby mohl pojistník snížení základu daně až o 12 tisíc korun uplatnit, musí splnit několik podmínek plynoucích ze zákona o dani z příjmů.

„Pojistník musí být zároveň také pojištěným. Musí se jednat o pojištění pro případ dožití, smrti nebo dožití, nebo o důchodové pojištění. Smlouva musí být uzavřena minimálně na dobu pěti let a nejdříve smí skončit v roce, kdy se pojištěný dožije 60 let. U pojistné smlouvy s pevně danou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou pět až patnáct let musí být sjednaná pojistná částka alespoň 40 tisíc korun, při delší pojistné době pak alespoň 70 tisíc korun,“ vyjmenovává Blanka Štarmanová z TaxVision.

V případě nedodržení podmínek, například při předčasném ukončení smlouvy, je poplatník povinen slevu na dani „vrátit“ a dodanit. „V daňovém přiznání za rok, kdy byly podmínky porušeny, uvede uplatněné slevy jako příjem podle §10,“ uzavírá Blanka Štarmanová.

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme