Klastry mohou žádat o dotace na spolupráci s výzkumnou sférou a rozvojové aktivity

Agentura pro podnikání a inovace (API) jako zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) zahájila příjem žádostí o dotační podporu z Výzvy VI – Klastry programu Spolupráce. V aktuální výzvě je alokováno čtvrt miliardy korun.Klastry – inovační sítě mohou žádat o dotační podporu na čtyři typy aktivit: projekty kolektivního výzkumu, sdílenou infrastrukturu, internacionalizaci (navazování spolupráce v rámci evropských výzkumů, zapojení se do přeshraniční spolupráce, koordinovaný přístup na nové trhy) nebo rozvoj klastrové organizace (zlepšení spolupráce, marketing, networking, podpora kvality řízení organizace).

Více o vyhlášené Výzvě na webu API 

„V rámci podpory klastrových organizací bylo v minulých výzvách podpořeno na 130 projektů. Další žadatelé jsou nyní v procesu vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jsme velice rádi, že je zájem ze strany příjemců tak velký. Je to důkaz, že národní klastrová politika funguje a dále se rozvíjí. Následujeme tak vyspělé státy EU, kde jsou klastry jednou z hlavních inovačních platforem,“ říká Petr Kolář Ředitel sekce rozvoje inovačního prostředí.

V programu Spolupráce Klastry byla dosud vyplacena dotační podpora ve výši 230 milionů korun.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org

Doporučujeme