Klesající trend v užívání antimikrobiálních látek v živočišné výrobě v USA

Prodej a distribuce antimikrobiálních léčivých přípravků schválených pro použití u hospodářských zvířat určených k produkci potravin v USA se mezi lety 2019 a 2020 snížily o 3 %.

Ve své zprávě zveřejněné tento týden to uvedl FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv). Jde sice o změnu na hranici statistické chyby, ale když se podíváme na vývoj v delším časovém horizontu (viz přiložený graf), jde o pokles o 38 % oproti roku 2015. To už naznačuje, že úsilí tohoto úřadu o uvážlivé používání těchto látek má dopad.

Ilustrační fotografie

Ve Spojených státech jsou si samozřejmě vědomi rizik spojených s antimikrobiální rezistencí, ale na rozdíl od Evropské unie, která si ve strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“ určila cíl snížení používání těchto látek o 50 % do roku 2030, žádné takové cíle stanoveny nejsou.

Administrativa – tedy hlavně federální ministerstvo zemědělství (USDA) a již zmíněný FDA – jdou spíše cestou monitorování a dohledu, podpory výzkumu a přenosu jeho výstupů do praxe, a hlavně vzdělávání a osvěty mezi zemědělci.

Zástupci výše uvedených institucí jsou otevřeni jakékoli formě mezinárodní spolupráce v této oblasti. Jakékoli návrhy spolupráce ze strany českých vědeckých nebo soukromých institucí jsou tak vítány.

Autor: Petr Ježek, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C.. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

Doporučujeme