Klíčové české firmy má ochránit před rizikovými investory zákon

Vláda schválila návrh zákona o prověřování zahraničních investic. Ten má zabránit tomu, aby důležité české podniky převzali zahraniční investoři. Zákon nesouvisí s opatřeními vlády proti šíření koronaviru.

„Zákon vychází z nařízení Evropského parlamentu, zavádějí ho i ostatní země EU. Měl by zabránit nežádoucímu převzetí kritických podniků zahraničními investory, u kterých by se vyhodnotilo, že jde o rizikové subjekty,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Smyslem návrhu zákona je stanovení pravidel a postupů pro prověřování přímých zahraničních investic v zájmu ochrany bezpečnosti České republiky a vnitřního či veřejného pořádku. Stanovené postupy budou sloužit k posouzení, zda zamýšlená zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost ČR nebo vnitřní či veřejný pořádek, a to včetně dopadů na obranu státu, kritickou infrastrukturu či informační systémy, nebo klíčové technologie a vstupy, jejichž narušení, ztráta či zničení může mít pro Českou republiku značný dopad.

V procesu prověřování zahraničních investic je klíčová úzká spolupráce všech relevantních subjektů státní správy, zpravodajských služeb a dalších subjektů, které disponují relevantními informacemi nebo k nim mají přístup.

Návrh rozlišuje dvě skupiny investic a zavádí pro ně dva režimy. V prvním definuje úzkou skupinu nejcitlivějších oblastí – zahraniční investoři, kteří do nich budou chtít investovat, budou před samotnou transakcí potřebovat povolení státu. Všechny ostatní investice bude možné uskutečnit bez povolení. Během pěti let od jejich dokončení se však stát bude moci k těmto transakcím vrátit a prověřit je. Pro získání právní jistoty si zahraniční investor může dobrovolně požádat o potvrzení státu, že proti investici nemá námitky (tzv. konzultace). Návrh na konzultaci bude povinný pouze v případě zahraničních investic do subjektů s licencí pro celoplošné rozhlasové nebo televizní vysílání a těch, které jsou vydateli nejvýznamnějšího periodického tisku.

Návrh zákona o prověřování zahraničních investic musí projít legislativním procesem v Parlamentu.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme