Klíčové stroje financované programem Expanze umožnily firmám navýšit kapacitu výroby

Ač z různých oborů, mají společnosti POKART (výroba obalů z papíru, lepenky a kartonu) a rodinná firma ALBA – METAL (zpracování tvarovaného drátu pro automobilový průmysl) něco společného. Obě firmy nedávno financovaly nákup nových technologií pomocí programu EXPANZE (kombinace bezúročného úvěru ČMZRB, komerčního úvěru a případně vlastních prostředků). Díky tomu ušetří a posunou svou výrobu o krok dál.Pokart: Expanze proto, že je nejlevnější

Společnost Pokart nejen z důvodu modernizace výroby přistoupila v druhé polovině loňského roku k nákupu nové technologie, jímž byl jeden z nejvyspělejších strojů pro zpracování kašírovaných vlnitých lepenek.

„Tato nová technologie umožňuje výsek a výlup odpadu s digitální přesností, kdy jsou archy ve stroji vedeny kamerovým systémem, který prostřednictvím předtištěné značky zabezpečuje nejpřesnější možný výsek současnosti. Což je třeba velmi důležité pro atraktivní barevné obaly,“ popisuje funkčnost pořizovaného stroje Eduard Ivanický, spolumajitel firmy Pokart.

Nákup této technologie se společnost rozhodla financovat programem Expanze. „Lepší produkt zrovna na trhu nebyl,“ přibližuje hlavní důvod, proč padla volba právě na tento způsob financování, Eduard Ivanický. Bezúročným úvěrem od ČMZRB společnost zafinancovala 44 % celkové investice, na zbývající část využila úvěr od ČSOB Leasing, s nímž dlouhodobě spolupracuje. A protože firma působí ve zvýhodněném regionu, bude jí ještě od ČMZRB poskytnut příspěvek na úhradu úroků u tohoto úvěru.

„Hlavní výhodu programu Expanze spatřuji především v tom, že je nejlevnější,“ říká Eduard Ivanický, spolumajitel firmy Pokart, a doplňuje: „Zřejmě i díky našim dlouholetým obchodním vztahům z ČSOB bylo získání tohoto financování snadné a rychlé. Spolupráci s oběma institucemi bych pak dle školního známkování ohodnotil jedničkou s hvězdičkou.“

Nákup tohoto stroje byl pro společnost důležitý nejen z důvodu modernizace výroby a zajištění prvotřídní kvality produktů, ale také z důvodu plné vytíženosti příslušné části výrobního procesu, kdy hrozilo prodlužování lhůt dodávaných výrobků a odmítání nových zakázek. „Pořízení této nové technologie nám tedy hlavně umožnilo navýšit kapacitu výroby a nesnížit její kvalitu,“ říká Eduard Ivanický. Firma očekává, že společně s další automatickou kašírovací linkou, kterou rovněž pořídila v roce 2017, dojde ke zvýšení výrobní kapacity roku 2018 – 2021 cca o 40 %.

Prakticky ale může dojít až k 100% navýšení výkonu výroby, nicméně je nutné vybudovat potřebné skladovací prostory. „Proto v současné době pracujeme na stavební dokumentaci dalšího rozšíření výrobního areál v Holešově. Naší největší brzdou jsou české zákony, kdy jednotlivci pod rouškou občanského sdružení jsou schopni jakoukoliv výstavbu zastavit,“ přibližuje budoucí plány Eduard Ivanický. Společnost vedle toho plánuje další koncentraci na zahraniční trhy. Již dnes je schopna díky příznivé ceně svých výrobků konkurovat na vzdálenost 500 km. A některé své produkty posílá dokonce i na Faerské ostrovy. „To je zatím nepřekonatelné,“ uzavírá spolumajitel firmy Pokart Eduard Ivanický.

ALBA – METAL: Expanze kvůli výhodným podmínkám

Společnost ALBA – METAL zase v uplynulém roce potřebovala upravit svůj technologický provoz, a to z důvodu rozvoje výroby, který by přispěl ke zvýšení její přesnosti a posunu technických možností. „Technologická inovace je nutná pro zachování a hlavně zvyšování konkurenceschopnosti společnosti v současném tvrdém segmentu dodavatelů automobilových dílů nejen na tuzemském, ale i na evropském a světovém trhu,“ přibližuje Hana Maděřičová, spolumajitelka firmy ALBA – METAL.

Společnost se proto rozhodla nakoupit několik nových technologií. Konkrétně šlo o CNC ohýbací stroje na tvarování drátu, které jí pomohou dosáhnout požadovaných výrobních cílů. Technologie zafinancovala programem Expanze, tj. bezúročnými úvěry od ČMZRB, komerčními úvěry od UniCredit Leasing a zčásti také vlastními zdroji. A protože firma působí ve zvýhodněném regionu, budou jí ještě od ČMZRB poskytnuty příspěvky na úhradu úroků u těchto úvěrů.

„Rozhodnutí padlo na základě výhodných podmínek při financování – program Expanze nám dovoluje získat bezúročný investiční úvěr až do výše 45 % celkových výdajů. Jeho další výhody spatřujeme v možnosti odkladu splátek a také spolufinancování s komerčním úvěrem, v našem případě realizovaným ve spolupráci s UniCredit Leasingem,“ přibližuje Antonín Kraicinger z ekonomického oddělení společnosti ALBA – METAL.

Vyřízení tohoto způsobu financování trvalo firmě cca měsíc. „Získat úvěry sice představuje jistou administrativní zátěž, ale ve spolupráci s brněnskou pobočkou ČMZRB se podařilo vyřídit žádosti ve velmi přijatelném časovém horizontu jednoho měsíce,“ říká Antonín Kraicinger a dodává: „Nebyla to naše první zkušenost s ČMZRB a ani UniCredit Leasing, především s Unicredit Leasing spolupracujeme již řadu let. Spolupráce s oběma institucemi je z našeho pohledu na velmi dobré úrovni. Pracovníci obou institucí svým ochotným a vstřícným přístupem nám pomohli úspěšně zpracovat a následně získat investiční úvěry již ve třech projektech, které se nyní realizují. V současnosti pracujeme na čtvrtém projektu (nákup tří strojů), který by se měl realizovat v červnu 2018.“

Pořízení nových technologií právě prostřednictvím programu Expanze společnosti usnadní její další rozvoj a navíc přispěje k úspoře elektrické energie. „Technologickou změnou dojde k rozšíření portfolia produkovaných drátěných výrobků a zefektivnění výroby, která se stane navíc šetrnější k životnímu prostředí,“ říká Hana Maděřicová. Společnosti by tak realizované projekty měly pomoci i ve stabilizaci na trhu drátěných výztuží a k zajištění dostatečného množství zakázek do budoucna.

Další rozvoj firmy pak bude závislý na rozkvětu automobilového průmyslu. Zaměřit se pak společnost chce hlavně na další rozšiřování výroby a zvyšování její efektivity.

Reálné využití Expanze na příkladu Pokart

Plná vytíženost části výrobního procesu → nákup nové technologie (vyspělý stroj pro zpracování kašírovaných vlnitých lepenek) → Expanze (úvěr ČMZRB + úvěr ČSOB Leasing) → zachování kvality a zvýšení výrobní kapacity o 40 %

Reálné využití Expanze na příkladu ALBA – METAL

Potřeba úpravy technologického provozu → nákup nových technologií (CNC ohýbací stroje na tvarování drátu) → Expanze (vlastní zdroje + úvěry ČMZRB + úvěry UniCredit Leasing) → rozšíření portfolia výrobků a zefektivní výroby, včetně úspory elektrické energie ve výrobě

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme