Klientské centrum je prvním kontaktem exportéra se státní správou

Asistence klientského centra pomáhá firmám orientovat se v exportní problematice, více využívat jednotnou zahraniční síť pro nasměrování či při diverzifikaci exportních aktivit.Přes dva roky už funguje při agentuře CzechTrade Klientské centrum pro export, které vzniklo v říjnu roku 2014 jako výsledek nové filozofie v ekonomické diplomacii České republiky. Před třemi lety ji nastartovala dohoda o spolupráci mezi ministerstvem zahraničních věcí a ministerstvem průmyslu a obchodu. Obě ministerstva tehdy správně usoudila, že českým firmám neprospívá, když si státní instituce konkurují, místo aby spojily síly. Větší součinnost tehdy nastavily zastupitelské úřady a zahraniční kanceláře CzechTradu, ze společných poznatků vznikla Mapa globálních oborových příležitostí s informacemi o zahraničních trzích.

Klientské centrum na podporu menších a středních firem při jejich exportní expanzi založila obě ministerstva a CzechTrade jako společnou aktivitu. Znamenalo to přelom v přístupu k drobnějším exportérům, kteří se do té doby hůře orientovali v tom, s čím jim kdo může pomoci.

Odpověď na všechny dotazy na jednom místě

„Jde o jednotné kontaktní místo pro podnikatele, kde by měly firmy dostat veškeré potřebné informace a služby, aniž budou muset napřed pátrat, kdo je poskytuje. A navíc se tam sbírají všechny požadavky, takže máme ucelený přehled, co firmy potřebují,“ vysvětlil tehdy nový šéf CzechTradu Radomil Doležal. V klientském centru jsou firmám k dispozici jeden až dva konzultanti. V kanceláři se střídají pracovníci CzechTradu, ministerstva zahraničních věcí a ministerstva průmyslu a obchodu. „Podle následných požadavků tazatele navíc často přesměrujeme na další pracovníky těchto institucí, třeba na oborové konzultanty či ředitele zahraničních kanceláří CzechTradu, na pracovníky zastupitelských úřadů nebo odborníky z ministerstva průmyslu,“ vysvětlila specialistka klientského centra Jana Falathová.

Sídlo Klientského centra pro export je v Praze v Dittrichově ulici, ve stejném objektu, kde funguje i CzechTrade. „Výhodou umístění je přímé napojení na další služby CzechTradu. Navíc jsme v centru města, což je pro firmy uživatelsky přívětivé,“ doplnila Jana Falathová.

Důležitý nástroj podpory exportu

Jako důležitou doplňkovou aktivitu státní správy na podporu exportu vnímá klientské centrum i Svaz průmyslu a dopravy ČR. „Klientské centrum pro export CzechTrade je jedním z nástrojů podpory exportu, které mají čeští exportéři k dispozici. Je důležité zejména pro ty, kteří potřebují informaci o méně obvyklých tématech, jako jsou například postup při podávání žádostí na Licenční správu při vývozu zboží dvojího užití, při získávání informací o současných antidumpingových opatřeních Evropské komise či o vlivu protiruských sankcí na specifické obory,“ je přesvědčen Lukáš Martin, ředitel sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Připomíná ale zároveň, že pro svaz zůstává prioritou lepší podpora exportérů v zahraničí prostřednictvím rozšíření ekonomicko-diplomatické sítě, zejména v destinacích mimo Evropskou unii. A také finanční podpora exportérů státem. „Naší dlouhodobou priori­ tou je podporovat taková reformní opatření obou institucí zajišťujících státní finanční podporu exportu, tedy České exportní banky a pojišťovny EGAP, která nepovedou ke ztížení přístupu k této formě podpory a nezpůsobí ztrátu konkurenceschopnosti našich exportérů,“ doplňuje Lukáš Martin.

Paleta dotazů, s nimiž se firmy obracejí na klientské centrum, je velmi široká. Zjišťují, kdo jim může vyhledat vhodné kontakty v zahraničí a vytipovat potenciální partnery pro zastoupení a distribuci českých výrobků na cílovém trhu, kdo může potenciálního partnera prověřit. Zajímají se o různé akviziční a prezentační akce, ptají se na potřebné exportní dokumenty a certifikace.

„Velký zájem je i o Mapu globálních oborových příležitostí, tedy v podstatě o vyhledání vhodných oborových či teritoriálních příležitostí pro firemní nabídky,“ shrnuje Jana Falathová. Asistence klientského centra podle ní pomohla firmám orientovat se v exportní problematice, více využívat jednotnou zahraniční síť pro nasměrování či diverzifikaci jejich exportních aktivit. „Výsledkem byly i úspěšné exportní případy, u nichž byl na počátku dotaz na klientské centrum, následovala služba CzechTradu a na konci byla uzavřená zakázka v zahraničí,“ popisuje Jana Falathová.

„Pro vývozce není důležité, zda mu pomocnou ruku podá pracovník zahraniční kanceláře CzechTradu, nebo ekonomický diplomat v zemích, kde naše agentura nemá zastoupení. Ti zkušení si už zahraniční kontakty řeší přímo, ale menší nebo začínající exportér se potře­ buje nejprve zorientovat. V tom mu může naše klientské centrum pomoci,“ míní generální ředitel CzechTradu Radomil Doležal. V současnosti klientské centrum shromažďuje a zpracovává informace i z dalších státních institucí a ostatních ministerstev zabývajících se proexportními aktivitami. Stává se tak prvním logickým kontaktem exportéra se státní správou.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Ivana Gračková

Doporučujeme