Klimatická změna ohrožuje naše podnikání, uvádí v průzkumu 97 procent evropských zemědělců

Klimatická změna a nedávná sucha jsou pro zemědělce závažný problém, který dokonce ohrožuje samotnou existenci jejich podnikání. O jak silné téma aktuálně jde, ukazují čísla: jen v Evropě se týká 97 % zemědělských podniků.

Z nové studie Zemědělci a digitalizace přitom vyplývá, že zavádění moderních technologií do firemních provozů může situaci výrazně zlepšit. Ačkoliv investovat do digitalizace plánuje 96 % zemědělců v Evropě a 94 % v Africe, často naráží na nedostatek financí nebo potřebného know-how.

Ilustrační fotografie

Více než 600 zemědělců ve 13 zemích Evropy a Afriky popsalo svůj současný postoj k digitalizaci zemědělských podniků i výzvy a obtíže, kterým čelí. V Evropě 97 % respondentů uvedlo, že změna klimatu do jisté míry nebo do značné míry ovlivňuje finanční životaschopnost jejich farmy. Dále 93 % respondentů uvedlo, že nedávná sucha ovlivnila životaschopnost jejich farmy alespoň do určité míry. Podobná čísla vyplynula i z odpovědí oslovených afrických zemědělců. 

Jde o závěry nezávislého průzkumu Zemědělci a digitalizace, který pro skupinu Vodafone zpracovala společnost Savanta ComRes. Vychází právě v těchto dnech, kdy se v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch koná konference OSN o změně klimatu COP27 – Vodafone je jejím hlavním partnerem.

Digitální technologie a konektivita jsou silnými nástroji při řešení zmíněných problémů. Průzkum podrobně zmapoval, jaké digitální cesty už dnes zemědělci používají. 

Menší spotřeba vody, hnojiv i zlepšení stavu půdy

Evropští zemědělci nejčastěji využívají inteligentní technologie pro zavlažování nebo výživu plodin (41 % dotázaných). Dále jde třeba o technologie, které pomáhají provádět fyzikální, chemické a mikrobiální analýzy půdy, nebo o technologie, které pomáhají zjišťovat a monitorovat výskyt škůdců. Běžné jsou i inteligentní meteorologické systémy.

Plazmování rostlin může znamenat revoluci v pěstění, zvýší odolnost i sterilizuje

Pokud jde o výhody používání těchto nástrojů, jmenovali evropští zemědělci na prvním místě snížení množství používaných hnojiv, herbicidů, pesticidů a jiných chemických látek (31 %). Mezi jiným pak uvedli také zvýšené výnosy plodin (29 %), afričtí zemědělci vyšší výnos zmiňují dokonce ve 52 % odpovědí. K dalším pozitivům patří snížení spotřeby vody a lepší zvládání sucha, zlepšení stavu půdy, nižší náklady na energie nebo snížení spotřeby fosilních paliv (například nafty) i snížení emisí uhlíku.

Zemědělci chtějí do digitalizace investovat

Využívání digitálních technologií v zemědělství se podle výsledků průzkumu v dohledné době zvýší, přičemž zemědělci ve více než 90 % případů (96 % v Evropě a 94 % v Africe) uvedli, že jsou ochotni do této oblasti více investovat, aby jim technologie pomohly v boji proti problémům, jako je změna klimatu. Rozsáhlé a dlouhodobé zavádění digitálních zemědělských nástrojů však má řadu překážek. Například 96 % zemědělců dotázaných v Německu si přeje větší vládní podporu, která by jim pomohla řešit problémy, jako jsou náklady na zařízení a další hardware. A nejde jen o finanční podporu. Zemědělci poptávají i edukaci v tom, jak digitální řešení používat. 

„Tento průzkum by měl být vnímán jako prosba o pomoc od zemědělců, kteří čelí nebývalým výzvám. Je nezbytné, aby soukromý i veřejný sektor spolupracovaly a poskytly této komunitě přístup k digitálním technologiím, informacím a školením, které potřebují k rozvoji své činnosti. Je třeba pozměnit restriktivní regulační politiky a postupy týkající se digitálních, cloudových a datových služeb a vytvořit příznivější prostředí podporující inovace, jako je cloud computing. Díky tomu budou mít zemědělci možnost přístupu k důležitým zemědělským poznatkům, které potřebují k efektivnějšímu hospodaření,“ řekl Joakim Reiter, ředitel skupiny Vodafone pro vnější vztahy.

Společnost ComRes Savanta v průzkumu Zemědělci a digitalizace oslovila celkem 643 zemědělců v Německu, Řecku, Maďarsku, Itálii, Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku, Španělsku a Turecku, dále v Egyptě, Keni, Jihoafrické republice a Tanzanii. Sběr dat probíhal od 12. září do 3. října 2022.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Vodafone

• Teritorium: Česká republika | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme