Zdroj: CzechTrade

Klimatické proměny negativně ovlivňují srbské hospodářství

Srbsko by do roku 2040 mohlo kvůli negativním vlivům klimatických změn tratit až 15,5 miliardy dolarů.

Danijela Božanić, konzultantka pro oblast klimatických změn upozorňuje, že srbská vláda má k dispozici vědecké údaje o tom, že mezi lety 2000 a 2020 přišla tato západobalkánská země v důsledku výkyvů počasí způsobených klimatickými změnami o více než sedm miliard amerických dolarů. Hlavními příčinami byly vysoké teploty a nadměrné sucho.

Ilustrační fotografie

Klimatolog Vladimir Đurđević, který je jedním z autorů Studie o socioekonomických aspektech klimatických změn v Srbsku, uvádí, že neexistuje odvětví srbského hospodářství, které by nebylo zasažené změnami – od zemědělství přes energetiku a hornictví až po stavebnictví. Při současném tempu globálního oteplování bude podle Đurđeviće v letech 2020 až 2040 rozdíl v HDP až 15,5 miliardy dolarů oproti stavu, kdyby se průměrná globální teplota zvyšovala pouze o 1°C.

Při splnění závazků stanovených Pařížskou klimatickou dohodou a udržení globálního oteplování na přijatelné úrovni by dle vyjádření srbských vědců mohlo v následujících 20 letech dojít ke snížení srbského HDP pouze o 4,5 % HDP oproti stavu bez klimatických změn. V případě, že cíle Pařížské dohody nebudou naplňovány, srbské HDP by se do konce století mohlo propadnout až o 17 %, a to nejcitelněji v odvětví zemědělství.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Srbsko.
Zdroj: biznis.rs

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Ostatní | Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme