Klub evropských firem v Zambii rozšiřuje činnost

Třetím rokem fungující sdružení evropských a zambijských podnikatelských subjektů v uplynulém roce zaznamenalo výrazný nárůst počtu členů a stává se důležitým fórem pro artikulaci zájmů soukromého sektoru v Zambii. Členství je otevřeno všem firmám z EU s právní subjektivitou v Zambii.

Podnikatelský klub EU-Zambie (European Union Zambia Business Club, EUZBC) vznikl v roce 2017 jako svého druhu jediná platforma v Zambii sdružující firmy ze Zambie a členských států Evropské unie. Od jeho vzniku jej podporuje Delegace Evropské unie v Lusace, která mj. hradí provoz Sekretariátu EUZBC.

Mezi hlavní cíle sdružení patří vytvářet prostor pro setkávání zambijských a evropských firem, napomáhat navazování obchodní spolupráce a vystupovat směrem k vládě Zambie v otázkách důležitých pro zahraniční firmy působících na zambijském trhu, týkajících se kvality podnikatelského prostředí, daňového a celního režimu, pracovněprávních záležitostí apod.  

Zájem o členství v EUZBC postupně roste a v současnosti má klub již téměř dvě stovky členů. Vedle zambijských firem jsou to společnosti ze sedmnácti členských států EU. Členství je otevřeno v zásadě všem soukromým firmám ze zemí EU, které mají v Zambii právní subjektivitu. Žádná firma z Česka  prozatím členem není. Status člena mají též Delegace EU a zastupitelské úřady členských zemí EU v Zambii, kterých je v současné době sedm – vedle ČR dále Německo, Francie, Itálie, Švédsko, Finsko a Irsko. Velvyslanectví ČR v Lusace se tudíž účastní akcí klubu a má možnost přicházet s podněty pro jeho aktivity.

V únoru 2020 zorganizoval EUZBC v Lusace první veletrh, na němž jeho členové prezentovali své produkty a služby, od průmyslových výrobků přes bankovnictví a pojišťovnictví po poradenské a inženýrské služby. Současně  proběhla výroční valná hromada EUZBC,  která zvolila nové vedení klubu, zhodnotila činnost klubu za uplynulý rok a diskutovala priority pro nadcházející období. EUZBC v roce 2019 uspořádal sérii setkání s představiteli zambijské vlády a mezinárodních institucí k diskusi nad aktuálními otázkami, jako jsou systém zadávání veřejných zakázek, zaměstnávání místních zaměstnanců a získávání pracovních povolení pro cizince či problémy se zásobováním elektřinou a energetická politika Zambie.

V průběhu roku připravil také čtyři poziční dokumenty vysvětlující postoj podnikatelského sektoru k některým kontroverzním plánům vlády v hospodářské oblasti. EUZBC tak byl jedním z hlavních aktérů, kteří pomohli přesvědčit zambijskou vládu upustit od ohlášeného nahrazení systému daně z přidané hodnoty daní z prodeje, což by mělo v důsledku podle všeho značně negativní dopad na podnikatelskou aktivitu v Zambii a zkomplikovalo postavení dovozců.

Vzhledem k tomu, že EUZBC již překonal počáteční fázi vývoje a jeho členská základna roste, plánuje Delegace EU omezit svoji finanční podporu. Z tohoto důvodu vedení klubu, v němž členství bylo doposud zdarma, nyní oznámilo záměr zavést členské příspěvky. Mělo by jít ovšem o relativně nízké částky, odstupňované podle ročního obratu členských firem v Zambii a pohybující se v rozsahu cca od 1 500 ZMW (přibližně 2 400 Kč) do 5 000 ZMW (přibližně 8 000 Kč) za rok.

Pro české firmy, které chtějí na zambijském trhu dlouhodoběji působit, tedy může EUZBC být užitečnou platformou z hlediska navazování kontaktů s možnými obchodními partnery i sdílení zkušeností a doporučení z působení v Zambii. Velvyslanectví ČR v Lusace je připraveno zájemcům napomoci v komunikaci s klubem.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lusace (Zambie). Autor: Václav Kuželka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Zambie

Doporučujeme