Kobra snad konečně zasáhne proti gaunerům, doufají podnikatelé

Speciální policejní útvar bude vyšetřovat daňové úniky nad 150 milionů korun. Podle podnikatelů je kromě represe důležité také zjednodušit daňový systém v České republice.Velké ryby, organizovaný zločin a mafie s desítkami nastrčených bílých koní se až dosud nemusely podle podnikatelů bát, že proti nim protikorupční policie důrazně zakročí. Od vzniku nového policejního útvaru Kobra, zaměřeného na daňovou kriminalitu, si proto české firmy slibují výraznou změnu.

„Asociace malých a středních podniků České republiky (AMSP ČR) trvale upozorňuje na to, že je třeba zaměřit se na nedoplatky a podvody velkých podvodníků a nechytat tisíce malých zajíců v podobě OSVČ, ze kterých stejně mnoho nezískáme. Z tohoto pohledu je vytvoření útvaru Kobra krokem správným směrem,“ říká Karel Havlíček, předseda AMSP ČR.

„Předpokládáme, že se nebudou vozit po malých firmách, ale že půjdou cíleně po skutečných gaunerech, kteří si dělají z českého daňového systému trhací kalendář nebo systematicky prostřednictvím nastrčených figur okrádají stát. Nesmí se to pouze zvrtnout v telenovelu nebo kovbojku, založenou na udavačských metodách a mediálních spekulacích. Nebezpečí každého podobného útvaru spočívá v možném zneužití vysokých pravomocí, kterými budou detektivové nepochybně disponovat,“ dodává Karel Havlíček.

Útvar je složený ze zástupců Policie ČR, daňové a celní správy a Ministerstva financí. Právě tato kombinace by měla být hlavním přínosem a silnou stránkou útvaru. „Skloubením zkušeností a metod všech uvedených orgánů by mělo přispět k účinnějšímu odhalování daňových úniků a efektivnějšímu výběru daní. Takový útvar je ve světě běžným nástrojem, přičemž by bylo možné říci, že se jedná o nástroj nezbytný,“ komentuje vznik útvaru mluvčí Hospodářské komory Lenka Vodná.

Úniky umožňuje složitý daňový systém, říkají podnikatelé

„Důležitou úlohou státu je efektivní správa daní a zamezení daňovým únikům. Zřízení specializovaného útvaru je v tomto směru přínosem. Stát by se však měl věnovat v oblasti výběru daní rovněž strukturální a systémové stránce této problematiky, neboť odhalování daňových úniků – ačkoli se jedná o nezbytnou aktivitu – je vždy méně účinné, než důkladná prevence,“ doplňuje Vodná.

Hospodářská komora se podle jeho slov neobává zneužití nového útvaru k šikaně podnikatelů. „Co se týče možného zneužívání nového útvaru, je třeba dodat, že se nepředpokládá ´zvýšení pravomocí´, a Kobra tak bude využívat standardní zákonné nástroje orgánů, z nichž je složena. Právě „multiooborový“ aspekt tohoto útvaru je tedy hlavní zbraní při boji proti daňovým únikům. V tuto chvíli nepředpokládáme plošný dopad činnosti Kobry na podnikatelské prostředí,“ upozorňuje mluvčí Hospodářské komory.

Vznik útvaru přivítala i Komora daňových poradců. „Akceschopnost, rychlá vzájemná výměna informací a silné nástroje jsou v tomto směru na místě. Na druhé straně zdůrazňujeme, že je nezbytné systém nastavit tak, aby skutečně dopadl výhradně na podvodníky a nepostihoval či nadměrně nezatěžoval ty, kteří se především snaží pohybovat v našem složitém daňovém systému a v rámci toho se mohou dopustit i neúmyslných chyb,“ zmiňuje Martin Tuček, prezident Komory daňových poradců ČR.

„Jedná se o další krok v našem úsilí v boji proti daňové kriminalitě především v oblasti spotřební daně a DPH,“ uvedl již dříve ministr financí Andrej Babiš. „Jsem přesvědčen, že tato spolupráce brzy přinese pozitivní výsledky,“ dodal.

Činnost Kobry byla oficiálně zahájena 15. června, avšak již před jejím startem začali policisté, celníci a daňoví specialisté z finanční správy spolupracovat, tipovat kauzy daňových úniků a koordinovat řízení, která jsou v souvislosti s nimi vedena.

Členové Kobry se zabývají identifikaci, odhalování a potírání vybraných daňových úniků jak po stránce daňové, tak po stránce trestní. Společné řešení případů zajišťuje dokonalý přístup k informacím a důkazním prostředkům, které budou v rámci řízení využitelné pro všechny zúčastněné strany.

Kobra vyšetří daňové podvody nad 150 milionů korun

V rámci Policie ČR je do činnosti „Kobry“ zapojen Útvar odhalování korupce a finanční kriminality. Policisté se v rámci útvaru budou zabývat podvody se škodou přes 150 milionů korun.Jde o vyčleněný okruh kriminalistů útvaru, kteří mají dostatečné zkušenosti s daňovou trestnou činností. Tým, ve kterém působí rovněž analytici, metodik v oboru daňové problematiky a specialista na zajišťování výnosů z trestné činnosti, bude v budoucnu ještě posílen.

Celní správa do společného týmu dodala specialisty z Útvaru pátrání a analýzy a v neposlední řadě i správce daně a jednotky mobilního dohledu. Jejich nasazení je maximálně flexibilní podle povahy realizované kauzy a potřeby vzájemného sdílení informací u potencionálních daňových úniků s cílem zabránit jim již v zárodku.

Finanční správa zapojila do činnosti Kobry hlavně pracovníky zabývající se řízením rizik při správě daní. Tito specialisté se ve spolupráci s ostatními členy týmu operativně podílejí na potlačování úniků na daních. Využijí při tom dřívějších zkušeností z mnoha kontrolně-exekučních akcí zaměřených na odhalování daňových podvodů na dani z přidané hodnoty.

Jak uvedl Nejvyšší kontrolní úřad na začátku letošního února, činily nedoplatky na daních v roce 2012 zhruba 135 miliard korun.

• Témata: Daně a účetnictví
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme