Kolik lidí je na volné noze? Stav freelancerů v Čechách

Česky je freelancer člověk na volné noze. Pokusů o přesnou definici bylo hodně, ale každá měla své mouchy„Když to zkrátím, můžeme říci, že jde o nezávislé odborníky, kteří prodávají svou odbornost pod vlastním jménem na volném trhu, například to jsou grafička, překladatel, lektorka, konzultant, koučka či programátor,“ říká Robert Vlach, podnikatelský poradce.

Mezi OSVČ a freelancery nelze klást rovnítko?
Nelze. OSVČ je legální forma podnikání, kdežto freelancing je spíše určitý přístup k práci a podnikání. Většina OSVČ nejsou freelanceři, protože vystupují pod značkou jako firma, mají zaměstnance, nebo jde naopak o závislé, misklasifikované pracovníky, kteří pracují na takzvaný švarcsystém. A stejně tak řada freelancerů nemá status OSVČ, někteří fakturují na vlastní společnost, pracují nárazově přes nějakou platformu, na smlouvy o dílo nebo využívají jiný druh kontraktu. Platí, že většina freelancerů má status živnostníka, ale neznamená to, že freelancer je totéž co OSVČ.

Je jedním z rozdílů i to, že je freelancing kapitálově nenáročný? Tedy že člověk, který se vydá na volnou nohu, nepotřebuje velkou vstupní investici.
Kapitálem je především freelancer sám. Freelancing představuje typicky práci hlavou (anglicky knowledge workers) nebo práci vykonávanou primárně na počítači. Většina freelancerů si do začátku vystačí s tím, co už mají: počítač, mobil, auto, finanční rezervy…

Nároky na konvenční kapitál (majetek, nemovitosti, peníze, úvěry) jsou zpravidla nízké na rozdíl od kapitálu osobního – znalosti, dovednosti, vzdělání, certifikace či dobré jméno. Ten je pro úspěšnost freelancerů klíčový. Existují ovšem i výjimky jako třeba řemesla, protože zařídit dílnu není levné. Většina freelancerů ale do rozjezdu skutečně žádný velký kapitál nepotřebuje.

Patří mezi freelancery i řemeslníci či zemědělci?
Tady se jednotlivé definice dost rozcházejí, což ovšem samotné freelancery vůbec netrápí. Proto vždy říkám: Pokud se vy sami za nezávislého profesionála na volné noze považujete, pak prostě freelancer jste bez ohledu na to, do které škatulky spadáte. Takže ano, mistr stolař nebo poradce v zemědělství, kteří svůj byznys stavějí především na sobě, svém dobrém jméně a odbornosti, se mohou určitě počítat mezi nezávislé profesionály.

Definice freelancera

Je tu hlavně „superširoká“ definice podle americké Freelancers Union, která započítává i přivýdělky a špatně placené permabrigádníky, a dále pak britská podle IPSE, která počítá za freelancery především kvalifikované nezávislé odborníky.


Je dnes v Česku mezi mladými lidmi zájem vydat se na „volnou nohu“?
Svobodomyslní, nezávislí lidé jsou pro společnost mimořádně důležití už jen proto, že jeden z aspektů svobody, ten ekonomický, docela dobře ztělesňují. Zájem o práci na volné noze mezi mladými lidmi v Česku stejně jako ve světě v poslední dekádě viditelně stoupl, ale nepřeceňoval bych to. Spousta mladých lidí totiž nechce nutně podnikat na volné noze.

Mnozí jen chtějí větší pracovní flexibilitu a tu jim dnes umějí nabídnout i progresivní zaměstnavatelé: volnější pracovní dobu, práci doma či mimo kancelář, možnost vybírat si projekty a podobně. Studie velkých poradenských firem jako Deloitte, Accenture či PwC se poslední dobou shodují v tom, že trh práce vzdělanějších bílých límečků směřuje k mnohem větší flexibilitě a práce na volné noze je toho součástí.

Stojí za rozmachem freelancingu také rozvoj moderních technologií? 
Globalizace a nástup informačních a telekomunikačních technologií byly v uplynulých třech dekádách pro rozmach freelancingu klíčové. Jednoduše proto, že tyto technologie umožnily výkon mnoha činností externě, mimo firmu. Osobní počítače, mobily, internet a na něj vázané webové, cloudové a tržní platformy dnes umožňují spolupracovat na dálku v rozsahu, který byl dříve nemyslitelný. Podobně revoluční vliv může mít ovšem v budoucnu i virtuální realita, 3D tisk či telepresence ve spojení s robotikou.

Robert Vlach (38)

Působí mnoho let jako podnikatelský poradce. Od roku 2005 se věnuje systematické podpoře a popularizaci osobního podnikání prostřednictvím internetového portálu www.navolnenoze.cz.


Převzato z časopisu Profit. Autor článku: Jakub Procházka.
 

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme