Kolísání íránského rijálu má zabránit nový směnný systém

Sankce USA vůči Íránu mají dopad na vzájemný obchod mezi Íránem a Českou republikou. Potažmo to platí i pro celou Evropskou unii, ačkoliv je z pohledu EU obchod s Íránem naprosto legální (vyjímaje jisté sektory).

Pro obchod s Íránem je ovšem v současnosti třeba překonat velké množství překážek. Íránská měna zažila za uplynulých 12 měsíců jízdu jak na horské dráze. Volatilita íránského rijálu proto představuje obrovský problém pro zdejší dovozce. Íránská centrální banka CBI proto přistoupila k zavedení nového směnného systému SCM (Structured Currency Market). Tento krok by měl mít za následek praktické sjednocení oficiálního a neoficiálního peněžního trhu a jeho stabilizaci. SCM dovolí místním certifikovaným směnárnám nákup valut přímo z CBI, což bylo doposud umožněno pouze v případě takzvaného dovozního systému NIMA. Ten se v praxi používal hlavně při dovozu prioritního zboží (farmacie, zdravotnictví, potraviny), avšak nebyl příliš využívaný na dovoz dalších položek.

Mezi hlavní překážky, kterým musí česká firma čelit v případě obchodu s Íránem, je neochota finančních domů procesovat jakékoliv transfery peněz. Už fakt, že íránské banky byly odstřiženy od systému SWIFT, způsobil samozřejmě problémy. Nyní již bankovní domy v EU odmítají i samotné připsání částek, pokud je původ transakce v Íránu.

I přesto je obchodování s Íránem stále možné. Navíc českým firmám napomáhá fakt, že se velké korporace z Íránu stáhly, a tudíž vzniklo jakési produktové vakuum, jež je možné zaplnit. 

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Filip Tůma, CzechTrade Teherán.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Írán
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Ostatní

Doporučujeme