Kolumbie se chce stát velmocí ve výrobě vodíku, neobejde se bez zahraničních technologií

S novou vodíkovou strategií (Hoja de Ruta del Hidrógeno) si kolumbijské Ministerstvo energetiky stanovilo ambiciózní cíle – rozvinout výrobu a využití vodíku jako součást kolumbijské energetické tranzice.

Ze strategického dokumentu vyplývá, že modrý a zelený vodík budou hrát v letech 2030–2040 zásadní roli hlavně v průmyslovém, zemědělském a dopravním sektoru. Kolumbie má přitom díky jedinečným geografickým podmínkám potenciál stát se významným světovým výrobcem a vývozcem tzv. „zeleného“ vodíku neboli vodíku z obnovitelných zdrojů.

Plánovaný rozvoj vodíkového hospodářství v Kolumbii přitom nabízí celou řadu příležitostí pro uplatnění českých firem v oblasti vodíkových technologii např. ukládání vodíku, výroby svazků elektrolyzérů a vodíkových generátorů.

Nová kolumbijská vodíková strategie má významně přispět k hlavním cílům kolumbijské energetické tranzice tzn. snížení emisí oxidu uhličitého o 51 % do roku 2030 a k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Kromě toho, výroba a využití vodíku mají přispět k tvorbě nových pracovních míst v tomto sektoru, k ekonomickému oživení po pandemii a posílení průmyslové infrastruktury. Rozvoj výroby vodíku má také podpořit dekarbonizaci odvětví, jako jsou doprava a energeticky náročný průmysl.

Země má dobré podmínky na výrobu tzv. modrého vodíku, při které je využíván zemní plyn. K výrobě může země využívat hlavně vlastní zásoby a zároveň může těžit z dováženého zemního plynu přes přístavy Cartagena a Buenaventura.

Na druhou stranu Kolumbie je zemí s šestým největším objemem vodních zdrojů na světě a díky tomu již v současné době 70 % elektřiny získává z vodních elektráren. Má tak ideální pozici pro výrobu ekologického zeleného vodíku. Vláda ve strategickém dokumentu o vodíku vychází z předpokladu, že do roku 2040 by se měl zelený vodík vyráběný v Kolumbii stát cenově plně konkurenceschopným ve srovnání s méně čistými alternativami.

V budoucnu by tak Kolumbie mohla být schopna vyvážet ekologicky získaný vodík na trhy vyspělých průmyslových zemí. Kolumbii v tomto nahrává její strategická geografická poloha mez Atlantikem a Pacifikem. Za účelem plného využití exportního potenciálu země chce vláda pokračovat dál v rozvoji a přizpůsobení infrastruktury na vývoz vodíku. Transformace by se měla týkat zejména přístavů Cartagena a Coveñas na karibském pobřeží a Buenaventura a Tumaco na tichomořském pobřeží, které aktuálně slouží jako hlavní uzly pro vývoz a dovoz ropy a zemního plynu.

Kolumbie má ambici stát se nejdříve regionálním a pak i světovým lídrem v oblasti vodíku. Vláda prezidenta Duqueho hodlá zprovoznit tři pilotní projekty výroby zeleného vodíku do konce svého mandátu v srpnu následujícího roku.

Prvním z nich bude projekt státní ropné společnosti Ecopetrol na výrobu vodíku elektrolýzou v rafinerii Reficar v Cartageně. Druhý projekt pod taktovkou společnosti Promigas má být zaměřen na distribuci v Kolumbii vyráběného vodíku v rámci jeho použití v udržitelné mobilitě. Posledním z trojice je projekt na výrobu vodíku společnosti Transportadora de Gas Internacional (TGI).

Ve vodíkové strategii je mnohokrát zdůrazněna role spolupráce státního a soukromého sektoru. Význam zahraničních investic v celém záměru podtrhuje fakt, že kolumbijská vláda se rozhodla vypracovat strategii právě na popud zahraničních investorů, kteří poukázali na potenciál země v této oblasti a deklarovali zájem účastnit se na vodíkových projektech. Mezi nimi nechybí ani velké německé společností jako Siemens, Porsche a Daimler.

Vláda chce vytvořit centralizovaný registr všech projektů a společností vlastnících zařízení na výrobu, přepravu a skladování vodíku s cílem zjistit typ a počet subjektů, které mají potenciální zájem o účast na vodíkových projektech v Kolumbii. Platforma má sloužit i ke sdílení příkladů dobré praxe mezi jednotlivými firmami.

Prostřednictvím kolumbijského Fondu pro nekonvenční zdroje energie a efektivní hospodaření s energií (FENOGE) se mají finančně podporovat jak národní, tak i zahraniční společnosti při rozvoji, propagaci a realizaci vodíkových projektů v zemi. Investoři mohou navíc využít i přímou vládní podporu např. ve formě osvobození od cla a odpočet daně z příjmu až ve výši 50 %.

Příležitosti pro české firmy se mohou objevit hned v první fázi uzavíraní dohod o spolupráci. Ta se bude zaměřovat hlavně na výměnu znalostí a zkušeností a sdílení technologií a příkladů dobré praxe. Na počáteční fázi má navázat společný vývoj a investice do projektů nejen na místní spotřebu, ale i na vývoz vodíku do zahraničí.

Nadcházející rozvoj kolumbijského vodíkového sektoru bude nabízet příležitosti pro uplatnění zkušeností českých firem v oblasti vodíkových technologii např. ukládání vodíku, výroby svazků elektrolyzérů a vodíkových generátorů. Zajímavou platformou na propojování kolumbijských projektů, které poptávají zelené technologie (nejenom vodíkové), s potenciálními evropskými dodavateli technologií je Low Carbon Business Action.

V době vydání článku je např. aktivní poptávka po dodavatelích technologií výroby modrého vodíku se zachycováním a ukládáním uhlíku. Více informací na webu Low Carbon Business Action. Českým firmám, které zvažují zahájení obchodních aktivit v zemi, je také vždy k dispozici obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Bogotě a kolegové z místní zahraniční kanceláře CzechTrade.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie). Autoři: Bohdan Malaniuk, ekonomický diplomat, Olgica Mitrevska, stážistka.

• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika | Investice

Doporučujeme