Kolumbie: Velké těžební společnosti přináší zemi 5 bilionů US$ ročně

10 největších těžebních společností těží tři čtvrtě veškerých nerostných surovin.

Podle Kolumbijské těžební asociace (Asociación Colombiana de Minería – ACM) těží 10 největších společností tři čtvrtě veškerých nerostných surovin. Mezi nejvýznamnější patří uhlí, zlato a nikl, dále stříbro, platina a další. Z celkových 5 bilionů tvoří konkrétně 1,5 bilionu US$ daně z pronájmu, další 1 bilion US$ ostatní daně a 2,5 milionu US$ jsou poplatky regionům (regalías). Zdroje z těžebního průmyslu následně slouží jako investice do regionů, např. k financování programů ohledně zdraví, vzdělání, kultury, infrastruktury či dodávek vody. Podle Juana Nariña, ředitele ACM, vytvořil těžební průmysl více než 350 000 zaměstnání přímo a další tisíce nepřímo a celkově tento obor tvoří 2 % HDP země. Podpoření projektů, které se momentálně vyvíjí, může vést k významnému zvýšení HDP a k růstu příjmů až na 8 bilionů US$. Kromě vyšších příjmů a podpoření ekonomiky přinese rozvoj těžebního průmyslu i další zaměstnání a přispěje k větší diverzifikaci ekonomiky.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě.
Zdroj: Portafolio.co

• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme