Kolumbijci se v Česku zajímali o MHD i udržitelnou mobilitu

Česká města nabízí v globálním kontextu jedinečné a efektivní systémy fungování MHD, a to i se zajímavou implementací technologií takzvaných chytrých měst.

Přesvědčit se o tom mohli i zástupci čtyř kolumbijských měst, kteří se letos v září zúčastnili incomingové mise do Česka. V kolumbijských městech patří mobilita společně s bezpečností k nejpalčivějším problémům, které musí místní radnice řešit.

Ilustrační fotografie

Například Bogota se pravidelně umisťuje v první pětici měst s nejhorší dopravou na světě. Incomingová mise, kterou zorganizovalo Velvyslanectví ČR v Bogotě v rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED), se proto rozhodla zacílit právě na téma udržitelné mobility. Do Česka se vydali zástupci devítimilionové Bogoty, která se pravidelně umisťuje v první pětici měst s nejhorší dopravou na světě, a dále pak hosté z Medellínu (4 miliony obyvatel), třímilionového Cali a Bucaramangy, kde žije milion lidí.

MHD jako veřejná služba

První zastávkou představitelů kolumbijských měst byla Praha. Institucionální know-how na poli plánování a rozvoje dopravy prezentovali Judita Eisenberger a Václav Novotný z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Martin Šubrt z Regionálního organizátora pražské integrované dopravy a Jiří Došlý z Dopravního podniku hl. m. Prahy pak přiblížili, jak funguje běžný denní provoz, a nastínili některé jedinečné aspekty fungování MHD v našem hlavním městě, jako je pojetí dopravy jako veřejné služby, interoperabilita a jednotný tarifní systém, sociálně orientované služby pro tělesně postižené obyvatele nebo variabilita možností nákupu jízdného.

Delegace měla také možnost prohlédnout si centrální dispečink DPP, odkud je řízen provoz metra, tramvají a autobusů. Druhou osou pak bylo představení Prahy jako chytrého města, kterého se ujal zastupitel Jaromír Beránek a Tomáš Barczi z městské firmy Operátor ICT.

V prostorách MZV poté vedoucí obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Bogotě Bohdan Malaniuk seznámil kolumbijské hosty se souborným českým řešením pro města City for the Future. Následovala prezentace technologických řešení českých firem MikroElektronika, Passengera a CertiCon, které usilují o proniknutí na zajímavý kolumbijský trh. 

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

Maraton firemních prezentací

Mise pokračovala v Brně, kde se v prostorách výstaviště konal veletrh Urbis & Future Mobility. Zde mohli zástupci kolumbijských měst navštívit stánky městských organizací a dalších českých firem a institucí (například VisionCraft, totalTRANS, ČVUT). Ve spolupráci s Magistrátem města Brna, Jihomoravským inovačním centrem a Regionální hospodářskou komorou Brno pak byl zorganizován maraton firemních prezentací, na kterém se představily společnosti CROSS Zlín, RCE systems, mmcité, Centrum dopravního výzkumu, AG Data, Herman systems a Aliance výrobců prvků Smart City. Brněnská část programu byla zakončena návštěvou dispečinku Brněnských komunikací a společnosti CAMEA.  

Poslední zastávkou mise byla Plzeň, kde delegace nejprve navštívila závod Škoda Transportation – tradičního českého výrobce dopravních prostředků od vlaků, tramvají a trolejbusů až po moderní autobusy na vodíkový a elektrický pohon. Plzeňská škodovka vyváží úspěšně do celého světa. Nicméně výraznější přítomnost v Kolumbii jí doposud chybí. Projektů v kolejové dopravě či obnově autobusových vozových parků se přitom aktuálně připravuje celá řada.

Po protokolárním přijetí tajemníkem Magistrátu města Plzně Václavem Váchalem se kolumbijští hosté mohli seznámit s fungováním Plzeňských městských dopravních podniků. Následně jim zástupci Správy informačních technologií města Plzně ukázali využívání dronů v konceptu chytrého města od dopravy až po Integrovaný záchranný systém.

Incomingová mise představila Česko jako světovou špičku v oblasti městské mobility. Sice se v tomto směru nemůžeme opřít o líbivé fotografie davů cyklistů tak, jako je tomu v rovinatém Nizozemsku, nicméně je třeba si uvědomit, že síla našich dopravních řešení tkví jinde. Česká města nabízí modelové příklady propracovaných systémů organizace MHD a implementace některých moderních technologií do udržitelné mobility.

Zástupci kolumbijských měst a dopravních podniků ocenili velkou přidanou hodnotu českého přístupu k vybraným aspektům městské mobility, které teď aktuálně kolumbijská města intenzivně řeší (tarifní problematika, interoperabilita, sociálně inkluzivnější MHD a podobně).

Ilustrační fotografie

Kolumbie staví metro

České firmy pak měly jedinečnou příležitost osobně představit své technologie klíčovým osobám z radnic či dopravních podniků nejdůležitějších kolumbijských měst a získat na ně přímý kontakt. V řadě tendrů, které se teď v druhé největší jihoamerické zemi připravují, to může být pro jejich úspěch více než klíčové.

V Bogotě se aktuálně buduje první linka metra, v Medellínu se jeho síť rozšiřuje (Metro de la 80) a v řadě měst finalizují přípravné fáze plánování výstavby příměstských vlaků. Současně dochází k modernizaci autobusových vozových parků a přechodu na autobusy s elektrickým a vodíkovým pohonem. Kromě dopravních prostředků všechny velké kolumbijské aglomerace poptávají chytrá řešení pro dopravu od označovačů jízdenek až po inteligentní řízení dopravy.  

V neposlední řadě je v souvislosti s přípravou mise potřeba vyzdvihnout ukázkovou spolupráci mezi jednotlivými českými subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Díky tomu bylo dosaženo uceleného, smysluplného a velmi nabitého programu. Kromě Velvyslanectví ČR v Bogotě se jednalo o radnice tří měst (Praha, Brno, Plzeň), celkem 12 českých firem, Regionální hospodářskou komoru Brno, Jihomoravské inovační centrum a v konzultační rovině i Ministerstvo průmyslu a obchodu, agenturu CzechTrade a Fakulta dopravní ČVUT.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie). Autor: Bohdan Malaniuk, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme